Pacovští rybáři dětem také pomohli rozeznat nejrůznější ryby. Tvořivé duše měly také možnost vyrobit si jarní dekoraci z přírodnin.

Kromě tohoto tradičního programu mohli zájemci na vlastní oči vidět, jak se ková kůň, pozorovat dravce v letu nebo si i vyzkoušeli metody canisterapie.