Při této příležitosti si také oba oživili vzpomínky, předávané od svých předků, na dobu konce světové války a na první roky samostatné Československé republiky. Hodně se v jejich rodinách vzpomínalo na nedostatek potravin, ale také na nelehkou dobu těsně po válce, kdy nedostatkové zboží draze prodávali takzvaní „keťasové". „Málokdo si také uvědomuje, že po roce 1918 byl pro pelhřimovské firmy velký problém najít odbytiště, protože doposud byly zvyklé hodně vyvážet do Vídně," připomenul starosta Leopold Bambula.

Nejhorší ale samozřejmě byly válečné oběti na lidských životech. Z dnešního okresu, který byl tehdy rozdělen na Pelhřimovsko a Pacovsko, do první světové války odešlo osm tisíc mužů z 50 tisíc obyvatel, tedy pětina všech lidí. Z toho 1059 jich za války padlo, tedy každý osmý, a více než 1500 lidí upadlo do zajetí.