Primáni (žáci nejnižšího stupně osmiletého gymnázia, který odpovídá 6. třídě základní školy) se tak od letošního září mohli těšit na novou formu výuky. V předmětech jako je zeměpis, matematika, angličtina, biologie, dějepis a čeština budou moci školáci využívat výhod, které iPady nabízí.

Podle informací ředitelky humpoleckého gymnázia Hany Havelkové je právě tato škola jediným gymnáziem v kraji, která má iPady pro jednu celou třídu. Zda se ale jedná o jedinou školu v kraji, jež iPady stejným způsobem zavedla do výuky, není podle krajské radní pro školství Jany Fialové jednoduché zjistit. „Každá škola si toto řeší individuálně. Není tu povinnost a ani důvod, aby nám nahlašovala, kolik jich má a jak s nimi pracuje," objasnila Fialová.

Apple TV

S iPady se na humpoleckém gymnáziu budou učit tedy ti nejmladší. „Hlavní důvod je ten, že právě pro malé děti existuje více aplikací a zejména elektronických učebnic," uvedla Havelková.

Nyní využívají primáni jak právě elektronické učebnice, tak i ty papírové doplněné o pracovní sešity. „Neupřednostňujeme ani jednu, ani druhou variantu, spíše se snažíme čerpat výhody z každé z nich," doplnila Havelková. Hlavní výhody využití iPadů při výuce pak vidí v jejich interaktivnosti.

„Kdyby padla otázka, proč jsme koupili zrovna iPady a ne nějaké levnější tablety, tak je docela důležité to, že právě iPady mají funkci Apple TV. Pokud žáci ve třídě pracují ve skupinkách na nějakém projektu, může vyučující říct ,Pepíčku, zapni si Apple TV', Pepíček klikne na svůj iPad a to, co on na něm vidí, se zobrazí na interaktivní tabuli celé třídě," uvedla Havelková a dodala, že škola nákup těchto iPadů v hodnotě přes půl milionu financovala z programu EU Peníze školám.

Dalším plusem je prý také mobilita těchto přístrojů. „Kdybychom je chtěli využít v jiné třídě než v primě, tak je dáme do pojízdného kufru, přidáme malou krabičku wifi a můžeme je okamžitě převést," dodala Havelková.

Při využívání iPadů hrozí také určitá nebezpečí, kterých si je škola prý vědoma, ale která se snaží eliminovat. „Nedávno jsme pořídili velmi účinnou ochranu proti přístupu žáků na škodlivé webové stránky," prozradila Hana Havelková.

Časem by prý také chtěli, aby si primáni nosili tyto iPady domů a využívali je například při tvoření domácích úkolů. „S rodiči už jsme o tom hovořili, zda by s touto možností vůbec souhlasili. Nejdříve si ale musíme být jistí, že děti chápou to, že iPad není jen na hraní, ale především je to pro ně pracovní nástroj," poznamenala Havelková s tím, že rodiče práci s iPady podporují.

A také samotní žáčci si práci s iPady pochvalují. „Baví mě to, protože když něco nevím, můžu si to okamžitě vyhledat. Ale myslím si, že někdy je lepší klasická učebnice," řekl primán Michal Šíma. Jeho spolužák Tomáš Škaryd si dokonce myslí, že iPad je lepší než učebnice.
Na závěr Hana Havelková dodala, že si přeci nelze pořád hrát na to, že ve škole děti píšou tužkou do sešitu šest hodin denně a vedle je svět plný elektronických přístrojů s informacemi.

Proto se škola snaží jít s dobou a je to pro ni i výzva. „Důležité je děti naučit hledat a zpracovávat informace, a pokud jim tyto přístroje neposkytneme, tak jak je to pak můžeme učit," uzavřela Havelková.

Gymnázia a tablety

Do Gymnázia v Pelhřimově v brzké době dorazí 20 tabletů, které podle slov ředitele školy Aleše Petráka nevyužije „jen" jedna třída, ale všichni studenti, a to při výuce přírodovědných předmětů. Gymnázium Pacov prý o tabletech neuvažuje. Už několik let ale využívá mininotebooky. „Moderní technologie mohou při výuce pomoci, ale zrovna o tabletech si toto nemyslím," řekl svůj názor ředitel školy Josef Novák.

Aneta Slavíková