Žádné lavice v zákrytu. Moderní počítačová učebna, kde má každý žák svůj pracovní prostor.

Matematiku vyučuje usměvavá blondýnka Alena Mácová, které nechybí smysl pro humor. „Otevřete si počítače,“ oznámí třídě. Třídou nezní žádné: „K tabuli půjde“. Tabuli mají všichni před sebou, na ni se promítá, co učitelka píše do počítače. To stejné vidí žáci i na obrazovce.

Základní škola Krásovy domky v Pelhřimově
Přijímačky z matiky nejlépe zvládají žáci ze školy Krásovy domky v Pelhřimově

Jak zpětně hodnotí učitelka matematiky, nedávná pandemie covidu přinesla i jedno pozitivum. „Zlepšila se práce s počítačem, což škola využívá i dnes v rámci běžné výuky. Místo psaní na tabuli žáci používají počítač společně s učitelem,“ vysvětluje Alena Mácová.

Reportáž připravila redakce Deníku na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou vybrala podle tabulky nejúspěšnějších TOP 5 základních škol Pelhřimovska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední školy

To ale neznamená, že matematika přestala být pro některé žáky strašák. „Některé děti ji moc rádi nemají. Souvisí to se čtenářskou gramotností a schopností se soustředit. Ta bohužel klesá. To se projevuje hlavně při řešení slovních úloh,“ dodává matematikářka.

Například Jakub Podlena ale z matematiky obavy nemá. „Hlásím se na gymnázium, nejraději mám geometrii,“ oznámí s úsměvem. Z přijímacích zkoušek ale má i přesto trému.

Naopak pro Valerii Moravcovou matematika není nejoblíbenější předmět. Nějak jí k srdci nepřirostla. „Je pro mě moc složitá,“ povzdechne si. Má raději jazyky a komunikaci s lidmi. Proto míří na hotelovou školu, kde se s matematikou, jak doufá, tak často nepotká.

Co jde a nejde žákům z PelhřimovaCo jde a nejde žákům z PelhřimovaZdroj: Deník/Tomáš Marek

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Podle ředitele školy Jana Jůzla není žádným překvapením, že absolventi školy Krásovy domky jsou tak úspěšní v přijímacích zkouškách z matematiky. „Sledujeme statistiky Cermatu už delší dobu, i když proti průměru nejsou naše výsledky zas tak závratné,“ říká Deníku.

Jak dodá, to zda budou žáci u přijímacích zkoušek úspěšní ovlivňuje celá řada dalších faktorů. „Třeba i to, zda jde o městskou školu, jakou mají žáci motivaci k učení a rodiče spolupracují se školou,“ vysvětluje ředitel.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

To, že škola Krásovy domky má k matematice tak dobrý vztah, je podle ředitele dlouhodobá záležitost. Už v devadesátých letech byla ve škole matematická třída.

Tradice intenzivní výuky matematiky přežívala i když se koncepce výuky několikrát změnila. „Dodávám ale, že jsme škola pro všechny děti. Ne jen pro ty, kteří mají nadání k matematice,“ zdůrazní ředitel.

Škola se symbolem želvy

Základní škola Krásovy domky v Pelhřimově loni oslavila 60 let. Navštěvuje ji 474 žáků od prvních do devátých ročníků. Škola má 18 tříd. Na druhém stupni vyučují matematiku čtyři pedagogové a český jazyk tři učitelé.

Děti mají k dispozici moderní informační centrum, odbornou učebnu fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a tři počítačové učebny. Zajímavé je logo školy, barevná želva. Žákovský parlament si v roce 2001 vzal za své vymyslet vhodný námět. Byla vyhlášena soutěž o nejlepší logo. Pomohla náhoda.

Děti se rozhodly, že adoptují zvířátko v jihlavské zoo a že budou přispívat na zabezpečení jeho chovu. Z nabídky zoologické zahrady pak žákovský parlament odhlasoval želvu. A tu skutečně začali žáci školy sponzorovat. A jaké bylo pro děti překvapení, když zjistily, že želva je už ve staré Číně symbolem vytrvalosti, síly a rozvahy. Škola má i svou hymnu.

V devátém ročníku mají žáci šest hodin matematiky týdně. „Proto, abychom dokázali žáky na přijímací zkoušky připravit. Žáci v hodinách opakují učivo z předešlých ročníku. Mohou si v rámci individuálního rozvrhu vyzkoušet testy k přijímacím zkouškám, aby měli zpětnou vazbu jak dovedou test zvládnout v časovém omezení,“ upřesní ředitel Jůzl.

Žádné zvláštní převratné metody škola při výuce žáků nepoužívá. „Klademe důraz na praktickou matematiku, řešení modelových situací, práce s pomůckami, žáci se učí se samostatnosti a komunikaci,“ doplní ředitel. Díky tomu žáci z Krásových domků nemají problémy s přijetím na vybranou školu.

Jak si vedli školáci v ostatních vysočinských regionech? Podívejte se na reportáže z: Havlíčkobrodska, Jihlavska, Třebíčska a Žďárska

Jak dodá ředitel, za smutnou kapitolu v historii školy považuje dobu covidu a z toho plynoucí izolaci. „Mělo to na naše žáky i výuku negativní dopad. Zvali jsme rodiče na schůzky, aby děti neztratily pracovní návyky. Ale covid poznamenal školní kolektivy i vztahy ve třídách. Stále to doháníme,“ povzdechne si závěrem ředitel pelhřimovské školy.