Nejlepší výsledky v českém jazyce mají žáci základní školy v Košeticích na Pelhřimovsku. V průměru tamní žáci ve zkoumaném pětiletém období vyřešili správně téměř dvě třetiny testu, konkrétně 64,85 procenta úloh.

Nejedná se však nutně o žebříček nejelitnějších škol na Pelhřimovsku, nýbrž o seznam těch vzdělávacích institucí, jejichž žáci dovedli řešit úlohy přijímacích testů z češtiny a matematiky nejlépe. Jinými slovy seznam popisuje ty školy, které žáky dokáží na přijímací řízení kvalitně připravit.

Své o tom ví například ředitel základní školy v Novém Rychnově, která se na základě dat Deníku umístila v češtině na čtvrtém místě v okrese. „Jedná se o vynikající systematickou práci paní učitelky Chaloupkové, která učí český jazyk na druhém stupni. Ale nesmím opomenout ani kvalitní základy z prvního stupně, bez kterých by byla práce mnohem složitější,“ vysvětlil tamní ředitel Vladimír Srb.

Nejúspěšnější školy Pelhřimovska podle průměrného výsledku testu z češtiny:

  • Základní a mateřská škola Košetice 64,85 %
  • Základní a mateřská škola Žirovnice 63,49 %
  • Základní škola Pelhřimov, Osvobození 60,09 %
  • Základní škola Nový Rychnov 59,02 %
  • Základní a mateřská škola Černovice 58,51 %

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Jako součást přípravy na přijímací zkoušky na střední školy nabízí vedení základní školy žákům možnost navštěvovat mimořádné hodiny českého jazyka právě se zaměřením na přijímací zkoušky. „Jedná se o jednu hodinu týdně. Účast je pro žáky zcela dobrovolná. V hodině si žáci mimo jiné vyzkouší staré přijímací testy a naučí se pracovat pod časovým tlakem. Zvyknou si na styl zadávání otázek v přijímacích testech,“ doplnil Srb.

Obdobný postup volí každoročně rovněž v základní škole v Černovicích na Pelhřimovsku. I tato škola patří mezi pětici nejúspěšnějších co do průměrného počtu správně řešených úloh u přijímacích zkoušek. „Žáci devátých tříd mohou dobrovolně docházet do hodin, kde se zaměřujeme na přípravu ke zkouškám. Zkoušíme si testy z minulých let, probíráme způsoby, jak postupovat při řešení. Studenti tak získávají větší jistotu a klid,“ nechala se slyšet tamní ředitelka Marcela Kokšteinová.

Dělení hodin i přístup učitelů

Průměrně přes čtyřiačtyřicet procent úloh u přijímacích zadání z matematiky řešili v posledních pěti letech žáci pelhřimovské základní školy Na Pražské. Mezi pěticí nejúspěšnějších základních škol v okrese se tak řadí na třetí příčku. Nejlépe dopadla v případě matematiky Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky.

„Úspěch tkví v důsledné přípravě, dělení hodin matematiky a individuálním přístupu učitelů. Žáci se mohou přihlásit na speciální předmět zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky, kde zpracovávají vzorové testy,“ uvedl ředitel pelhřimovské základní školy Na Pražské Luděk Charouzek.

Nejúspěšnější školy Pelhřimovska podle průměrného výsledku testu z matematiky:

  • Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky 49, 78 %
  • Základní a mateřská škola Žirovnice 44,76 %
  • Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 44,61 %
  • Základní a mateřská škola Hořepník 43,87 %
  • Základní škola Pelhřimov, Komenského 43,19 %

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Dobře si mezi ostatními základními školami v okrese vedou i žáci v Hořepníku. Správně tam u přijímacích zkoušek řeší průměrně 43,87 procenta úloh z matematiky, čímž se řadí na pomyslnou čtvrtou příčku mezi základními školami na Pelhřimovsku.

Jako jeden z důvodů vyšší úspěšnosti žáků ve srovnání s ostatními uvedl ředitel školy nízký počet dětí ve třídách. „To umožňuje efektivnější vedení výuky s důrazem na jejich individuální podporu. Menší třídy také nabízejí příjemnější klima, které má rovněž vliv na celkové pracovní nasazení,“ sdělil ředitel základní školy Milan Hupka. Nepodceňují ani domácí přípravu, a to formou pravidelných krátkých domácích úkolů.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Za hlavní pilíř úspěchu hořepnických žáků nicméně podobně jako ostatní označil přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky, které jsou určené zájemcům o studium na střední škole. „Kurzy vždy vedou vyučující těchto předmětů v devátém ročníku, kteří sestavují a aktualizují strukturu kurzů podle potřeb žáků a s ohledem na dané požadavky ke zkouškám. Kurzy probíhají jednou týdně po vyučování a jsou na dobrovolné bázi,“ dodal ředitel Hupka.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se posléze zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsobený doplňování znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.

Přesné důvody, proč jsou některé školy úspěšné a jiné nikoliv, nejsou zřejmé. „Je třeba analyzovat data a identifikovat přístup úspěšných škol, abychom ho mohli později implementovat i ve školách, které teď tak dobré výsledky nemají,“ řekl Deníku ředitel společnosti prijimacky.ai Pavel Osvald.

Do výběru Deník zahrnul všechny školy z Pelhřimovska, které měly mezi lety 2017 až 2023 nejméně dvě desítky žáků v devátých třídách, jež takzvané přijímačky absolvovali. Kvůli relevanci dat se redakce současně zaměřila pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia, které tvořily téměř devadesát procent všech, a vynechala přijímačky na víceletá gymnázia.