Každý z uchazečů muže podat dvě přihlášky na obor s talentovou zkoušku a poté ještě další dvě na ostatní střední školy. „Povinnou součástí přijímacího řízení do všech maturitních oborů je opět jednotná přijímací zkouška, výjimku mají právě obory s talentovou zkouškou, avšak kromě gymnázií se sportovní přípravou. Zde musí uchazeči jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky absolvovat také," upozornila Eva Neuwirthová z krajského úřadu.

Přijímací řízení na střední školy v minulém školním roce poznamenala pandemie koronaviru. Školy se zavřely jedenáctého března a žáci devátých tříd se do nich mohli vrátit až krátce před přijímacími zkouškami, aby se na ně mohly připravit. Žáci měli také méně pokusů pro vykonání jednotné přijímací zkoušky, navýšil se ale časový limit pro zvládnutí testů.

Přes omezení byly výsledky jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté studijní obory na Vysočině nad republikovým průměrem. Naopak podprůměrné byly výsledky zkoušek na osmiletá a šestiletá gymnázia. Podle krajských statistik se většina uchazečů hlásí na střední školy zřizované krajem, jen menší část z nich se hlásí na soukromé či církevní školy.

Termíny pro podání přihlášek

do 30. listopadu 2020 - podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

do 1. března 2021 - podání přihlášky na střední školu bez talentové zkoušky

Termíny jednotné přijímací zkoušky

1. termín

12: dubna 2021 - čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

14. dubna 2021 - šestiletá a osmiletá gymnázia

2: termín

13: dubna 2021 - čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

15. dubna 2021 - šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termín pro všechny uvedené obory vzdělání

1: termín - 12. května 2021

2. termín - 13. května 2021

PETRA ŠEBKOVÁ