Město, které ji převzalo od církve, vybírá dodavatele. Předpokládaná cena je osm milionů korun. Rozdělení a rychlost oprav kulturní památky ale závisí na získání dotací z kraje, Ministerstva kultury, a hlavně z takzvaných norských fondů. Jak říká vedoucí investičního odboru města Josef Koňák, jejich případné podíly budou známy až po skončení výběrového řízení v březnu. Zvlášť u norských fondů se stále posouvají termíny, naposledy na přelom února a března.

Každopádně město má v rozpočtu připravené peníze na spolufinancování. „Výzva je na dva roky a my si můžeme regulovat objem prací," dodává Koňák. Pokud by byl podíl dotací velký a norské fondy se daly čerpat už letos, dalo by se drtivou většinu prací stihnout tento rok. Stavební ruch na Kalvárii, zvané též kaple svatého Kříže, má každopádně znovu začít v dubnu.

V plánu je dokončení sanace, opravy omítek, zajištění krovu, opravy a výměny střešní krytiny a také elektroinstalace.

„Nově budou osazeny demontované kamenné obkladové soklové desky. Dojde i k restaurování některých stávajících kovových prvků: například kříž ve vrcholu věže, mříže ve dveřích, madlo, zábradlí a další," píše se v dokumentu výzvy.

Dále proběhne oprava rámů oken, ovšem bez vitráží, instalace ochranných sítí a restaurování vstupních dveří. Kolem kaple bude položen okapový chodník. Teprve až bude kostel „v kupě", porazí se stromy kolem něj a následně opraví kamenné schodiště.

Našli Kalvárii č. 2

„Podle dendrologického průzkumu jsou stromy už delší dobu na hraně životnosti. Podle plánu se mají nahradit pomaleji rostoucími kulturami," doplňuje vedoucí Koňák. K výsadbě jsou navrženy pomalu rostoucí lípy a javor babyka. Dosavadní dřeviny navíc kořeny ničí schodiště.

„Architektura Kalvárie byla v té době běžná, tedy novogotický styl, ale pro mě osobně má kouzlo hlavně monumentální umístění nad městem, které by po opravách mělo opět vyniknout," říká vedoucí památkové péče města Vladimír Staněk. Ten zjistil, že ve Žďáru na Mladoboles-lavsku vznikla podobná kaple jako Kalvárie. Její stavitelé si totiž z Pelhřimova půjčili plány. Má jen jiné zasvěcení a je v rovině, tedy bez schodů.

O této zajímavosti i o detailech a průběhu oprav informují provizorní informační tabule pod kaplí, kde je také fotka z přelomu 19. a 20. století, kdy Kalvárie lépe vyniká, protože je obklopena nižšími stromy.

Po opravách má kaple  sloužit jako koncertní, obřadní, přednášková a výstavní síň, podobně jako pelhřimovský kostel svatého Víta, který také přešel od církve pod město.

Kalvárie se před pár dny spolu s dalšími kostely a kaplemi v Pelhřimově a nejbližším okolí objevila také v cyklu televize Noe s názvem Zachraňme kostely.

První fáze skončila

Kalvárie neboli kaple Svatého Kříže byla původně založena jako kaple napodobující Boží hrob v Jeruzalémě, a to roku 1671. Poté, co byla v 19. století kvůli špatnému stavu zbořena, rozhodlo město, že místo ní roku 1883 vystaví nový kostel v novogotickém slohu.

První etapa oprav s rozpočtem zhruba dva miliony korun proběhla už loni. Čítala první fázi sanací, podříznutí zdiva, izolaci a drenáže, novou kanalizaci a přívod vody.