„Je to monumentální dílo, charakteristické pro technické stavby 20. let 20. století. Je moderní svým pojetím, naopak materiál je na svou dobu trochu návratem do minulosti, protože už tehdy se z kamene přecházelo na železobeton," vysvětlila Petra Flokovičová z Národního památkového ústavu.

Proces zpamátnění zahrnuje stanoviska dalších institucí: města Humpolce, krajského úřadu a majitele, kterým je Povodí Vltavy (PV). Zpamátnění by nemělo vliv 
na koupání, rybaření ani na dopravu, pouze by se při opravách a úpravách musely respektovat určené materiály.

A v tom může být háček. 
PV třeba při původním plánu opravě hráze, jejímž cílem je hlavně odstranit zatékání do zdiva, chtělo nově dát na silnici asfalt místo dlažebních kostek. Kvůli zpamátnění ale musí teď dokumentaci předělat, takže akce plánovaná už na příští rok se podle mluvčí PV Michaely Pohůnkové musí odložit.

Diskuse se týkala i plechové manipulační budky na koruně hráze. Obec Sedlice, která podle starosty Aloise Vacka zpamátnění podporuje a také chce na silnici na hrázi zachovat kostky, navrhovala budku odstranit.

Když ale PV doložilo, že objekt je na hrázi nutný, dohodly se obě strany na tom, že budka zůstane, ale bude kamenná, aby ladila s původní podobou hráze. I přes rozdílné názory si Alois Vacek spolupráci s PV pochvaluje.

„Původně se uvažovalo i o odstranění zdí a jejich nahrazení svodidly, ale i to by narušilo architektonickou podobu mostu," dodává starosta. Shoduje se s PV, že klíčové je odstranění bahna z přehrady, zvlášť poté, co rozbor potvrdil, že bahno neobsahuje těžké kovy. Nánosy totiž zmenšují objem nádrže a vadí i rekreaci.

Jenže odstranění a vyvezení asi 400 tisíc kubíků by stálo asi 400 milionů korun. Původní odhady počítaly se začátkem prací už příští rok, ale podle mluvčí Pohůnkové zatím ve státním rozpočtu na projekt nejsou peníze. „V horizontu 10 let bude ale Povodí Vltavy o odbahnění usilovat," dává naději Pohůnková.

Každopádně přípravy na odbahnění už probíhají. U bývalé pláže na pravé straně přehrady je rozšířen příjezd k vodě a vyrostlo tam přistávací molo. „U něj se budou překládat kontejnery s vytěženým bahnem z lodí na auta a odvážet na zemědělské pozemky. Cena mola je asi pět milionů," dodává mluvčí.

Nádrž Sedlice

Stavba nádrže byla dokončena v roce 1927. Zděná hráz je 11 metrů vysoká a v koruně 118 metrů dlouhá. Nádrž má plochu 40,5 ha a hloubku až 15 metrů. Maximální objem vody je 2,3 milionů kubíků. Nádrž v první řadě plní funkci představné nádrže, tedy má zachytit splaveniny, které by jinak skončily v nádrži Švihov. Dále slouží pro akumulaci vody pro výrobu špičkové elektrické energie ve vodní elektrárně Sedlice. Další účely: rekreace, vodní sporty a sportovní rybolov.

Jan Mazanec