Zmíněného svěcení kočiček se ujme farář Róbert Dobranský, který působí na faře v Červené Řečici a má ve správě také kostel svatého Martina v Rovné. „Pan farář přijede k nám do Rovné po mši v Červené Řečici ve čtvrt na jedenáct v neděli dopoledne. Jeho příjezd ohlásíme zvoněním velkého zvonu, který nese pojmenování svatý Matěj,“ doplnila informace k nedělní slavnosti Petra Kuželová.

Půjde o zvonění mimořádné, neboť od loňského vrácení obou zvonů (kromě znovu svatý Matěj se věži nachází i zvon svatý Martin, který je nejstarším zvonem v kostelních věžích na Pelhřimovsku) zpět do věže po odborném restaurování a jejich následném vysvěcení se na oba zvony pravidelně zvoní vždy pouze v pravé poledne o první neděli v měsíci.