Tamní Městská knihovna totiž hostila krajské kolo recitační přehlídky, jež nese název Pelhřimovský poetikon. Celkem devětadvacet milovníků poezie a prózy se sešlo v hudebním oddělení zmíněné knihovny, aby před odbornou porotou přednesli, jak nejlépe dovedou, jimi vybraný text.