Objízdná trasa je navržena po místních komunikacích. V křižovatce silnice II/129 a III/12914 bude umístěno dopravního značení slepá pozemní komunikace a z druhé strany na příjezdové komunikaci do Přáslavic také. Veřejná linková osobní doprava není uzavírkou dotčena. Vozidla integrovaného záchranného systému budou využívat navrženou objízdnou trasu. Silnice bude opět průjezdná po 15. hodině 5. května.