„Jsme za to moc rádi, protože ten rybník bez vody vypadá moc smutně. Říkaly to 
i naše návštěvy," uvedla Lenka Mašková, která v jednom 
z domů u hráze bydlí.

Hráz je zároveň hlavní příjezdovou cestou k Zachotínu. Nyní obyvatelé využívají jen přístup po horší cestě od Světničkova mlýna, kterou udržuje obec Žirov.

„Oprava má hlavně význam pro tamní obyvatele, lépe se dostanou ke svým nemovitostem," řekla starostka Zachotína Lenka Dědicová. Až se hráz opraví, Zachotín znovu začne tuto hlavní příjezdovou cestu udržovat.

U Kladin loni uhnilo dřevěné výpustné zařízení a do kaverny v hrázi se dostala voda. Hrozilo její stržení, a tak odborníci nařídili odbagrovat nouzový přeliv v jiném místě.

„Tam vznikne bezpečnostní přeliv. Hladina by měla být asi stejně vysoká jako předtím. 
A musí se dát nové výpustné zařízení," řekl Petr Tůma, jednatel společnosti Biofish, která má rybník v nájmu. Při opravě hráze se musely také vykácet některé stromy.
Přeliv by měl hlídat až dvousetletou vodu, výpusť bude z betonu. I když správcem původně církevního rybníka je nyní Státní pozemkový úřad (SPÚ), o dotace požádala firma Biofish. „SPÚ odsouhlasil, že oprava hráze může být provedena na náklady nájemce," sdělila mluvčí SPÚ Monika Machtová.

„Dotace by měly tvořit asi 80, možná až 90 procent. Přesnější číslo budeme vědět po Novém roce," dodal Tůma, podle kterého se výběrovým řízením na stavební práce podařilo snížit cenu ze 14 na 11 milionů.

„Jsme rádi, že se dotaci podařilo získat, protože prázdný rybník pro nás nemá užitek," doplnil jednatel. Ryby by se měly do Kladin vrátit na jaře. O vrácení rybníka v církevních restitucích už požádalo Pražské arcibiskupství – stejně jako o pozemky v okolí Červené Řečice, kde mělo kdysi svůj zámek.

„SPÚ v současné době prověřuje, zda podaná výzva splňuje zákonem stanové podmínky," doplnila mluvčí současného správce rybníka, Monika Machtová.