Ráda bych se zeptala, co říkáte na počasí letošního léta? Zdálo se mi, že bylo dost studené?

To se zdálo více lidem, ale realita je trochu jiná. Ve skutečnosti byla letos průměrná měsíční teplota vyšší, než je dlouhodobý normál. Období posledních 20 let je mimořádně teplé a naprostá většina roků byla teplotně nadnormální. Zkrátka jsme si zvykli na teplá léta, a když je v létě trochu chladněji, máme pocit, že se děje něco mimořádného. Začátek byl opravdu dosti chladný, ale období uprostřed prázdnin bylo naopak velmi teplé.

Zajímalo by mě, jak se díváte na lidové pranostiky? Dá se jim věřit?

Lidové pranostiky vznikaly za dlouhá staletí, a proto se jejich platnost dá hodnotit spíše případ od případu. Pranostikou, která určitě platí a na kterou se dá spolehnout je „Medardova kápě, 40 dní kape“. Nemusí nutně pršet na Medarda a nemusí to být celých 40 dnů, ale pranostika má reálný podklad. Naopak na takzvané „zmrzlé“ v polovině května se v posledních letech dá spolehnout méně než v minulosti. Souvisí to s procesem oteplování. A na závěr „Martin na bílém koni“. To je otázka geografické polohy, například ve vyšších polohách už letos sněžilo, v nížinách padá první sníh v průměru začátkem prosince. Pro naše podmínky Pelhřimovska ten Martin platí téměř do písmene.

Hodně se mluví o snižování škodlivin v ovzduší. Chtěl bych se zeptat, jak je na tom naše oblast s čistotou vzduchu?

Já už pracuji v oblasti monitoringu kvality ovzduší více než 20 let. Za tu dobu se několikrát změnily priority. V osmdesátých letech minulého století byla jednoznačně největším problémem síra. V posledních letech byla pozornost soustředěna hlavně na otázku přízemního ozonu. Ten negativně ovlivňuje lidské zdraví, způsobuje dýchací potíže a únavu. Koncentrace přízemního ozonu jsou ve venkovských oblastech vyšší než ve městech, zatímco u ostatních škodlivin je tomu naopak. Oblast Pelhřimovska a obecně venkovské oblasti kraje Vysočina tedy patří z pohledu kvality ovzduší k těm čistším.

Dobrý den pane Váňo. Sledujete také globální oteplování? Jaký je váš názor na tuto věc?

Jedná se v současné době o velmi medializovanou a politizovanou otázku. Chci ale zdůraznit, že se jedná o problematiku velmi složitou a jakákoliv kategorická vyjádření nejsou na místě. Planeta se v posledních letech otepluje, o tom není pochyb. Tento proces je dáván do souvislosti s nárůstem koncentrací skleníkových plynů. Kardinální otázkou zůstává, jak významně tento nárůst způsobuje ono oteplení. Je jistě správné být co nejšetrnější k přírodě, ale měli bychom zároveň mít jakousi pokoru před obrovskými silami přírody a vliv lidstva zase moc nepřeceňovat.

Jak by se oteplování planety mohlo projevit v naší oblasti?

U nás by ty dopady nebyly zas tak nepříjemné. Klima by bylo sušší a teplejší, něco jako jih Maďarska v současnosti. Mohli bychom například pěstovat
teplomilnější plodiny, asi by se zkrátilo topné období. Ale z celosvětového pohledu by těch negativ bylo určitě mnohem více než pozitiv.

Chci se zeptat, jestli nás letos čeká krutá zima nebo naopak.

Takovou otázku jsem čekal, ale žádný seriozní meteorolog vám na ni neodpoví. Předpovědi založené na konkrétní znalosti meteorologické situace nad Evropou se zpracovávají zhruba na 10 dní dopředu a navíc ČHMÚ vydává měsíční prognózu, jejíž úspěšnost je ale jen kolem 60 procent. Vše co přesahuje tento horizont je pouhá spekulace.

Dotazy a veškeré odpovědi v plném znění naleznete ZDE