Nová kruhová křižovatka zajistí větší bezpečnost a plynulost dopravy konkrétně na spojnici čtyř pelhřimovských ulic, a to Vlásenická, Na Hradišti, Pod Kalvárií, třídy Legií a přípojky od Základní školy Krásovy domky. „V dopravních špičkách, a to zejména od 7.30 do 8 hodin a potom od 13.30 do 16 hodin, se na této křižovatce tvoří fronty, kdy je tam špatný výjezd od Základní umělecké školy nebo i z Vlásenické ulice," popsal místostarosta města Ladislav Med současnou situaci na dotčené křižovatce.

V souvislosti s budováním dalšího, konkrétně čtvrtého kruhového objezdu v Pelhřimově se počátkem ledna na pelhřimovské radnici uskutečnilo jednání předcházející žádosti o stavební povolení.

Na tomto jednání, kterého se kromě zástupců města zúčastnili také zástupci hospodářského a investičního odboru městského úřadu, tamních Technických služeb a projektant Martin Liška, přítomní odsouhlasili finální podobu nové okružní křižovatky, která bude mít podobně jako ta současná pět vstupů.

Nová křižovatka bude konstrukčně podobná jako současný kruhový objezd u pelhřimovské Restaurace Pražanka a bude mít standardní rozměry, aby tam mohly bezpečně a bezproblémově projíždět i autobusy. Výstavba kruhového objezdu, která potrvá dva roky, bude rozdělena do dvou fází. První fáze za zhruba dva miliony korun se bude realizovat letos v létě v době prázdnin a bude zahrnovat přípravné práce a překládku inženýrských sítí.

Druhá fáze, během které bude křižovatka dokončena, a to včetně sadových úprav nebo překládky chodníků, začne v roce 2018 a celkové náklady se budou pohybovat kolem osmi milionů korun. „Během výstavby bude vždy zachována částečná průjezdnost v této lokalitě," zdůraznil Ladislav Med.

Další místostarosta města Josef Koch v souvislosti s uvedenou stavbou podotkl, že přípravy zabraly zhruba rok a nebylo jednoduché sladit požadavky dopravní policie, a města, přitom zohlednit platné normy a složitost inženýrských sítí.

Nová kruhová křižovatka by ale měla být vyhovujícím řešením jednoho z nejproblémovějších dopravních uzlů v Pelhřimově.
Řidičům v Pelhřimově mohou jejich jízdu městem ulehčit celkem tři kruhové objezdy. „Na kruhové křižovatce u Pražanky se bezpochybně zlepšil vjezd z ulice Architekta Janáka, kde se tvořily kolony. Zároveň objezd přinesl i určitou bezpečnost provozu na této křižovatce. A tak je to i s kruhovým objezdem u Kauflandu. Tam se navíc řidičům umožnilo rychlejší odbočení, ať už do ulice Táborská nebo ke Kauflandu," přemítal Ladislav Med, jak kruhové objezdy v Pelhřimově splnily svůj účel.

Třetí kruhová křižovatka, která vyrostla na okraji města loni, umožňuje podle jeho slov bezpečnější vjezd kamionům do firmy Agrostroj proti stávajícímu vjezdu přes koleje a závory.