Ačkoliv se jedná o pozemek malý výměrou, a to 103 metrů čtverečních, pro již současného majitele je poměrně významný. Pozemek je totiž součástí parkové úpravy obce a je užíván jako veřejná zeleň.

„Díky svému úzkému tvaru a situování ve střední části parkové úpravy fakticky rozrážel jednotné vlastnictví sousedících obecních pozemků,“ sdělil ředitel pelhřimovského pracoviště zmíněného úřadu Václav Slabý. Tímto převodem došlo ke komplexnímu scelení pozemků ve vlastnictví obce.