Šlo o pozemky u Lukavce o celkové výměře 2 162 metrů čtverečních, jejichž účetní hodnota byla téměř 17 tisíc korun. ÚZSVM v Pelhřimově předal pozemky Povodí Vltavy v souladu se zákonem o vodách a dále v souladu se zákonem o státním podniku.

Martinický potok protéká zemědělskou krajinou severního Pelhřimovska a z hlediska ochrany přírody je součástí evropsky významné lokality. Na dlouhém úseku tohoto toku žije mimo jiné i početná populace vranky obecné, což je rybka pstruhového pásma, a další druhy chráněných a ohrožených živočichů.