Pozemky doposud vlastnil stát, ve správě je měl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten je teď na Kraj Vysočina převedl, a to bezplatně. „Dva pozemky tvoří okrajové části silnice II. třídy ve směru Horní Cerekev – Nová Ves, třetí je součástí silnice II. třídy vedoucí na Těšenov,“ uvedl referent oddělení komunikace na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Slavomil Janov (ÚZSVM).

Podle Janova převod pozemků a jejich majetkoprávní scelení se silnicemi ve prospěch jednoho vlastníka usnadní Kraji Vysočina zejména správu a opravy uvedených komunikací.

Nový vlastník převod pozemků podle očekávání přivítal, jejich vlastnictví pod veškerou infrastrukturou považuje Kraj Vysočina za velmi významné. „Vlastnictví pozemku pod silnicí je klíčovým faktorem pro získávání prostředků na jejich modernizaci,“ komentovala převod mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Právě na okrese Pelhřimov je případů převádění pozemků ze státu na kraj nejvíce v rámci celé Vysočiny. „Mohu konstatovat, že v případě okresu Pelhřimov dochází k nejpočetnějšímu převodu státních pozemků pod krajskými komunikacemi,“ dodala mluvčí Svatošová.

Pozemky u Horní Cerekve, které teď ÚZSVM převedl na kraj, byly historickým majetkem církve. „Původním vlastníkem pozemků byla podle výpisu pozemkové knihy Katolická fara Hornocerekvická,“ připomněl Janov.

Ostatně to byl důvod, proč pozemky dlouho zůstávaly v majetku státu a správě ÚZSVM. Na půdu se vztahovala blokační opatření, o vydání majetku pak ve stanoveném termínu požádala podle zákona o církevních restitucích nástupnická oprávněná osoba Římskokatolická farnost Horní Cerekev. „Protože však pozemky s ohledem na vybudovaná silniční tělesa nesplňovaly zákonné podmínky pro jejich vydání, k vydání nedošlo,“ doplnil informace Slavomil Janov.

Podle starosty Horní Cerekve Jaroslava Andrleho jsou obě silnice druhé třídy, jichž se převod pozemků nějakým způsobem týká, v současnosti v dobrém stavu, dostupnost města po nich je bezproblémová.