Tento převod práva užívání na SŽDC odpovídá skutečnému využití zmíněného pozemku, jenž leží v katastrálním území Hříběcí v obci Horní Cerekev na Pelhřimovsku.

Pozemek byl původně veden jako veřejný statek ve vlastnictví státu. Postupnými převody práv ke správě majetku byl v roce 1980 odevzdán do trvalého užívání místního JZD Horní Cerekev, přičemž toto právo následně ze zákona zaniklo.

V letošním roce jde už o čtvrtý případ převodu pozemků ze státu na nového vlastníka, který zprostředkoval ÚZSVM v Pelhřimově.