Chata byla doposud součástí rekreačního areálu. „Převzatý objekt je součástí rekreačního areálu ve vlastnictví státu s právem užívání pro státní podnik Povodí Vltavy a tvoří jeden funkční a technický celek s vodním dílem Sedlice na řece Želivce,“ upřesnil ředitel pelhřimovského odloučeného pracoviště ÚZSVM Václav Slabý.

Vodní dílo bylo postaveno v letech 1921 až 1927, samotná hráz byla pak v listopadu 2012 prohlášena za kulturní památku. „Chata se nachází přímo pod hrází, přes niž se klene obloukový kamenný most,“ doplnil Václav Slabý.

ÚZSVM připravuje v současné době převod pozemku i chaty na Povodí Vltavy. Hodnota chaty byla stanovena na zhruba 308 tisíc korun. „Tímto převodem tak dojde ke sjednocení rekreačního areálu, který bude kompletně ve správě Povodí Vltavy,“ dodal Václav Slabý.