Dosavadní vlajka se skládala z červené, bílé a modré, a uvnitř byl znak města. Vznikla roku 1975 u příležitosti 750. výročí založení města. Jak ale vysvětlili členové letopisecké komise města radní Josef Doubek a pracovník muzea Jan Tomášek, vlajka nesplňuje pravidla vexilologie (vědy, která se zabývá historií a symbolikou vlajek, praporů a standart – pozn. red.).

Hlavní chybou je to, že na listu vlajky je použit celý znak města, což být nesmí, přijatelná je jen některá z jeho figur. Pravidla stanovují i poměr šířky k délce vlajky a to, že barvy mají vycházet ze základ-ních barev (tinktur) znaku.

„Nepodařilo se vypátrat autora návrhu a jsou pochybnosti, zda návrh vlajky byl vůbec oficiálně přijat a potvrzen tehdejší Českou národní radou," uvádějí oba zmínění členové komise.

Na popud vedení města se tedy letopisecká komise ujala příprav návrhů nové vlajky. Učitel gymnázia Rostislav Čech připravil dva nákresy, graficky je ztvárnil výtvarník František Kubík. Oba nákresy obsahovaly modré, zelené a bílé pole a figuru poutníka.

„Vycházíme z toho, že město nemá výstižnější symbol než poutníka, který je s městem spojen," sdělil předseda komise Josef Doubek. Poutník připomíná příběh o založení města pražským biskupem Peregrinem čili Pelhřimem, což je v překladu z latiny poutník.

Zatímco první návrh měl tři stejná pole, druhý měl stylizované cimbuří jako symbol městských hradeb.

Komise vybrala ten druhý a zastupitelé měli za úkol vybrat mezi jeho dvěma variantami –  poutníka buď s bílými konturami (obrysy), nebo se žlutými, které na vlajce představují zlatou barvu.

„Jestliže je ve znaku žlutá neboli zlatá, tak jsem pro žlutou i na vlajce," řekl hejtman Jiří Běhounek. Ostatní zastupitelé souhlasili. „Nechtěl jsem předem nikoho ovlivňovat, ale i v mé anketě mezi studenty gymnázia vyhrála žlutá," dodal radní Doubek.

Návrh bude nyní předán k posouzení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii sněmovny. Po schválení si město může vlajku vyrobit.