Její stavba ovšem obnáší zrušení jednosměrného napojení ulice Libkovodské na průtah a také vybudování protihlukových opatření v místě objezdu.

Z obojího není město zrovna nadšené. Rušení jednosměrky u firmy Neza už místostarosta Pelhřimova Ladislav Med označil za nesmyslné. Jenže kruhová křižovatka se jako nová dopravní stav-
ba musí řídit novými normami. Jednak nesmí být tak blízko ní druhá křižovatka a jednak se vedlejší silnice k hlavní nesmí připojovat jinak než 
v pravém úhlu.

Uvedla to Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dál-nic (ŘSD), které je vlastníkem Myslotínské ulice. Podle ní je jednosměrka na Libkovodské závadou, stejně jako její připojení do průběžného jízdního pruhu na průtah směrem do města.

Proto, kdo v budoucnu pojede od Libkovy Vody či z průmyslové zóny do města, bude muset sjet až dolů k novému objezdu – tedy po stejné trase, jakou nyní absolvuje v opačném směru.

Stěna, nebo okna

Hlavním důvodem vzniku objezdu je nový „zadní" vjezd do rozrůstajícího se areálu firmy Agrostroj, díky kterému tak nová křižovatka získá tvar pravidelného kříže se čtyřmi rameny (viz nákres na straně 3). Nový vjezd do expandující strojírenské firmy sice výrazně omezí současné nebezpečné výjezdy kamionů od železničního přejezdu do ulice Nádražní na průtahu, ale zároveň zvýší dopravní zátěž právě v místě nového objezdu.

Proto také hygienici při hlukové studii, která je podmínkou přípravy křižovatky, už teď hlásí překročení norem a nutnost celou věc řešit.
„Krajská hygienická stanice si dala podmínku buď vybudování protihlukové stěny, nebo výměnu oken v přilehlých domech. Zatím nevíme,
k čemu přistoupíme," uvedl vedoucí investičního odboru města Josef Koňák.

Protihluková stěna by sice asi byla účinnější, ale vyšla by dráž a také by nemusela být příliš estetická. Výměna oken za těsnější by se týkala asi tří až pěti nemovitostí.

Kruhová křižovatka by se měla začít stavět v létě. O odhadovanou investici ve výši 12 milionů korun bez daně, včetně protihlukových opatření a úprav souvisejících 
s rušením jednosměrky, se má město rovným dílem podělit 
s firmou Agrostroj.

ŘSD jako vlastník silnice nemá na stavbě objezdu zájem, a proto na něj nepřispěje. Ale jeho vznik vítá. „Vybudováním okružní křižovatky se vytvoří přirozený retardér na vjezdu z jižní strany, který přispěje ke zklidnění dopravy na průjezdním úseku silnice I/34, zkapacitní stávající silniční připojení a přispěje ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti a komfortu připojení území ležícího jižně od silnice I/34," shrnuje postoj státní organizace už zmíněná mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Blízkost obchvatu nebude vadit

Podle ní nová kruhová křižovatka navíc není nijak v kolizi s budoucím napojením Myslotínské ulice na plánovaný západní obchvat Pelhřimova, který povede jen pár set metrů od chystaného objezdu.

„Křižovatka západního obchvatu a stávající silnice I/34 by měla být mimoúrovňová a bude mimo zastavěné území města. A protože okružní křižovatka je v intravilánu, tak blízká vzdálenost nebude problém," doplnila Nina Ledvinová.

Po vybudování obchvatu by stávající průtah silnice I/34 na trase z Humpolce do Kamenice nad Lipou s největší pravděpodobností přešel do majetku města Pelhřimova.

Pelhřimov: Kde jinde by šel objezd

1) U KINA VESMÍR
Situace: Střetává se tam celkem pět ulic a nejtěžší situaci mívají řidiči ve směru odspodu od umělecké školy, kteří do křižovatky najíždějí různě a hůř se do kopce rozjíždějí. Jejich rozjezd může ještě zkomplikovat řidič, jedoucí z parkoviště u Máje směrem k pivovaru.
Stanovisko pelhřimovského dopravního inspektorátu Policie: Kruhový objezd by se tam sice vešel, ale podle norem nemůže vzniknout, protože mezi ulicemi Vlásenická a Pod Kalvárií je příliš velké stoupání.
2) SVATOVÍTSKÉ NÁMĚSTÍ
Situace: zejména v pátek odpoledne je téměř nemožné vyjet 
z vedlejší ulice Dr. Kralerta a Dr. Tyrše na hlavní silnici vedoucí od křižovatky u hotelu Rekrea směrem na Pražskou ulici. Pokud vinou nepozornosti řidičů navíc dojde k ucpání vjezdu do ulice dr. Kralerta a nemohou tam odbočit auta jedoucí z hlavní silnice, tak se navíc zablokuje také provoz na hlavní silnici.
Stanovisko pelhřimovského dopravního inspektorátu Policie: Kruhový objezd by se tam nevešel.