Letos se podaří dokončit opravy zhruba dvou třetin této komunikace v pět set metrů dlouhém úseku od hřbitova 
ke křižovatce s Řemenovskou ulicí.

Zbylá třetina bude zre-konstruována v roce příštím. „Termín dokončení bude posunut na 30. června 2016. Tuto variantu jsme zvolili proto, že chceme, aby v zimě v této lokalitě opět projížděla na své obvyklé lince městská hromadná doprava a byla zajištěna kvalitní zimní údržba této lokality," informoval vedoucí investičního odboru Městského úřadu Pelhřimov Josef Koňák.
Práce se zdržely kvůli opravě inženýrských sítí. Více času si vyžádala oprava plynu
a k tomu přibyla rekonstrukce vysokonapěťového kabelu.

Oprava Dobiášovy ulice začala letos v červenci. Komunikace se dočká nových chodníků a povrchů, součástí investice je kompletní rekonstrukce sítí. „Jedná se o jednu z největších investičních akcí města Pelhřimova pro tento rok, kdy kompletní oprava vyjde na sedmnáct a půl milio-
nu korun," doplnil informaci Koňák.