Všechny letošní kontroly dopadly podle předpisů, policisté nezjistili žádné přestupky. „Alkohol v krvi u účastníka honu policisté zjistili naposledy před dvěma lety – v prosinci 2017 – na Havlíčkobrodsku. Dechová zkouška u čtyřicetiletého muže vykázala pozitivní výsledek 0,3 promile alkoholu,“ připomněla policejní mluvčí Dana Čírtková. Policisté tehdy muži, u něhož zjistili alkohol, zadrželi zbraň a uložili pokutu.

Na to, že myslivci neberou do ruky loveckou zbraň pod vlivem alkoholu, se kontrolující policisté zaměřují a budou zaměřovat i nadále. „U všech osob, které při honu manipulují se zbraní, mohou policisté provádět orientační dechovou zkoušku, a to nejen na začátku honu, ale také v jeho průběhu nebo těsně po jeho skončení. V letošním roce jsme požití alkoholu u žádného z kontrolovaných účastníků honů nezjistili,“ potvrdil letošní dílčí závěry kontrol vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál na Krajském ředitelství policie Kraje Vysočina Petr Gruber.

V případě, že by policisté v rámci kontroly u myslivce při konání honu požití alkoholu zjistili, nesměl by se hříšník dále honu účastnit a policisté by na místě zadrželi jeho zbraň. Podle množství zjištěného alkoholu by za přestupek uložili pokutu v příkazním řízení nebo zjištěné protiprávní jednání oznámili k projednání správnímu orgánu.

Při kontrolách na mysliveckých honech se policisté zaměřují celkem na tři oblasti. Kromě zjišťování alkoholu u účastníků honu kontrolují doklady, a to zbrojních průkazy a průkazy zbraní.

Fyzicky kontrolují také samotné zbraně. U nich ověřují zejména výrobní číslo, a také zda je předložená zbraň opatřena platnými zkušebními značkami. Policisty zajímá i celkový technický stav zbraně. „Kontrole technického stavu zbraně věnujeme velkou pozornost. Pokud zjistíme, že stav zbraně je nevyhovující, zakážeme jejímu držiteli střelbu a vyzveme ho, aby předložil zbraň Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,“ popsal postup Petr Gruber.

Pokud policisté při honu zjistí u některého z účastníků porušení zákona, mohou na místě uložit blokovou pokutu až do výše pěti tisíc korun, předat přestupek k projednání správnímu orgánu, případně takové porušení kvalifikovat jako trestněprávní jednání.

Loni policisté z odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina provedli kontroly na 67 honech, na kterých zkontrolovali 1441 osob a 1394 zbraní. Všechny kontroly se obešly bez přestupků.

V letošní sezoně budou policisté dohlížet na myslivecké hony stejně jako v předchozích sezonách do konce roku.