„Jako první porota zavítala do obce Třeštice na Jihlavsku. Během dne stihl tým porotců ještě vstřebat dojmy na Třebíčsku z obcí Štěpkov, Martínkov a Číměř," vyjmenoval první zastávky komise náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Na objetí všech obcí má porota čtyři dny. Poslední zastávkou bude obec Víska na Havlíčkobrodsku. „Porota hodnotí přihlášené obce v oblastech, jako společenský život, aktivity občanů, podnikání, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, péče o veřejná prostranství, péče o krajinu a další. Cílem celé soutěže je povzbudit obyvatele obcí, aby se aktivně účastnili na rozvoji svého domova, ale i upozornit veřejnost na význam venkova" upozornil Pacal.

Soutěž Vesnice roku je dvoukolová. Do celostátního hodnocení postupuje vždy jedna vítězná obec z každého kraje. „Výsledky a rozhodnutí krajské komise budou známé nejdříve ve čtvrtek 30. května 2019 v pozdních odpoledních hodinách a soutěžícím obcím budou oznámeny v obci Vepříkov na Havlíčkobrodsku, vítězi kraje v roce 2018,“ doplnila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.