Rada města Pelhřimova na své 32. řádné schůzi schválila prodloužení splatnosti nájemného v nebytových prostorách města Pelhřimova, které je splatné v měsících duben až červen 2020, o šest měsíců za každý měsíc. „Opatření by mělo pomoci zmírnit případné náhlé finanční problémy nájemců,“ uvedla k rozhodnutí rady mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

O odložení nájmu nebude třeba žádat, u nebytových prostor dojde k posunutí splatnosti plošně a automaticky. Rada města je dále připravena s nájemci jednat o případném individuálním splátkování odloženého nájemného.