Vzpomínkovou akci připravil jiřický obecní úřad ve spolupráci s místními spolky a občany, program začne v 9 hodin. „V rámci projektu Lípy Vysočiny bude u příležitosti tohoto výročí vysazena v Jiřicích lípa velkolistá,“ doplnil informace ke vzpomínkovému svátečnímu setkání starosta Jiřic Miroslav Jirků.

Pomník se nachází v parku proti současnému obecnímu úřadu, jeho autorem je známý akademický sochař Emanuel Kodet a pomník znázorňuje pět truchlících postav, z nichž stojící žena se sklopenou hlavou drží v náručí novorozeně a po její pravici stojí dvě malé dívenky držící se za ruce. „Po levé straně stojící matky klečí stařena se sepnutýma rukama. Pod tímto soklem je umístěna postava umírajícího vojína, který je opřen o pravý loket a levou rukou k sobě tiskne prapor,“ doplnil popis pomníku jiřický starosta.

Z první světové války se nevrátilo domů 18 jiřických občanů. Na žulové nápisové desce na pomníku jsou uvedena jména všech padlých.

U příležitosti 100. výročí ukončení I. světové války a vzniku Československé republiky rozhodlo v letošním roce zastupitelstvo obce o zrestaurování tohoto pomníku, který je zároveň veden jako kulturní památka. „Práce provedl ateliér akademického sochaře Otakara Marcina s využitím finanční podpory Kraje Vysočina a Ministerstva kultury. Po důkladném očištění tlakovou vodou došlo k vytmelení veškerých prasklin a poškozených míst, byla provedena penetrace celého pomníku a hydrofobizace míst, které jsou povětrnostně silně namáhány,“ upřesnil Miroslav Jirků.