Ta má vzniknout v průmyslové zóně na protější straně výpadovky na Skrýšov.

„Naše námitky o hluku a prašnosti nebyly ověřeny. Přitom oslovení nezávislí odborníci nám potvrdili, že i přepracovaná hluková studie vychází z chybných vstupních dat, kvůli kterým může rozdíl dělat až 10 decibelů. Proto chceme, aby úřad oslovil Národní referenční laboratoř, která navíc hlukovou studii vypracuje zdarma," říká šéf sdružení Pavel Hájek.

Dodává, že klíčovým zdrojem hluku bude asi 15 metrů vysoký komín, ve kterém se proudem vzduchu mají čistit zrna od plev. Hájek dodává, že provoz má být mj. rušivý svým monotónním zvukem, na který je lidský sluch citlivý.

Jsme pod limitem

Investorem linky je firma Himex. Její jednatel Lubomír Hájek říká, že není žádný důvod studie zpochybňovat.

„Udělali jsme maximum pro to, aby provoz nikomu neznepříjemňoval život. Studii vypracoval znalec a přepracoval ji na základě požadavků sdružení. Jsme hluboko pod limitem," uvádí jednatel s tím, že zpoždění jeho firmě způsobí finanční ztráty, protože chtěl začít stavět už na jaře.

„Mám dojem, že kritici tam  tu stavbu prostě nechtějí, i když je to 200 metrů od domů a  jejich obyvatelé o provozu nebudou ani vědět," dodává.
S tím ale nesouhlasí Pavel Hájek. Podle něj jde obyvatelům Polního Dvora jen o to eliminovat případné problémy včas –  a ostatní provozy v průmyslové zóně jim nevadí.

Už dříve město na obavy obyvatel z posklizňové linky reagovalo tím, že za silnicí vybudovalo „zelenou" bariéru.

Jak vysvětluje vedoucí odboru výstavby pelhřimovského městského úřadu Zdeněk Přech, odvolání teď celou věc přesouvá na krajský úřad. Výsledek se dá reálně čekat asi za tři měsíce.

Přech potvrzuje, že sdružení zpochybnilo údaje o hluku ventilátoru s tím, že je jiný v katalogu a jiný ve studii. Zdůrazňuje ale, že skutečné hodnoty se prokážou až při zkušebním provozu. Během něj budou hygienici měřit hluk a v případě nedodržení limitů se má provoz zastavit.
Jenže Pavel Hájek trvá na tom, že případné vedlejší vlivy by se měly jasně prokázat už v povolovacím řízení.