Všechna přijatá oznámení policisté vždy důkladně prověřují. V rámci provedených kontrol v deseti případech policisté v sobotu zjistili porušení krizových nebo mimořádných opatření. „Všechna tato protiprávní jednání jsme zadokumentovali jako přestupek a oznámili příslušným správním orgánům,“ doplnila Dana Čírtková.

V případě, že policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády v souvislosti s nouzovým stavem, mohou přikázat konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu, také jim mohou přikázat nasadit si roušku, ukončit provoz či vykázat osoby z místa. Každý je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty.

Vyšší tresty

Neuposlechnutí výzvy je kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a lze za něj uložit sankci až do výše deseti tisíc korun. Pokud osoba poruší povinnosti uložené krizovými opatřeními vlády nebo porušením mimořádných opatření ministerstva, dopouští se přestupku. Policie České republiky tyto přestupky nemůže řešit uložením pokuty příkazem na místě. Zjištěné přestupky jsou oznámeny příslušnému správnímu orgánu.

Důležité je také připomenout, že právní kvalifikace u některých trestných činů v době nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Jedná se například o krádeže, podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci a další. „Naši policisté již využívají a i nadále budou tento institut využívat. Jednotlivé případy jsme již medializovali, abychom dali pachatelům jasný signál, že jejich protiprávní činnost je v současné době zcela nepřípustné, a proto se bude přísněji posuzovat,“ zdůraznila Čírtková.

Pokud se pachatel dopustí krádeže vloupáním například do prodejny a odcizí zboží například v hodnotě pět set korun, hrozí mu nyní trest odnětí svobody v sazbě až osm let.