Nejviditelnější zásah do terénu je k vidění bezprostředně nad Ondřejovem, kde se stávající silnice I/34 kříží s trasou budoucí komunikace, která po dokončení převezme označení I/34, a součas-
ně se stane úsekem mezinárodního tahu E551.

Práce na obchvatu, který odvede dopravu z Ústrašína, Ondřejova a Myslotína, začaly
v polovině dubna. Poprvé se po nové silnici za bezmála půl miliardy korun, která naváže na dříve dokončený obchvat Božejova, projedou motoristé na podzim za dva roky, uvedení do provozu je naplánováno na říjen 2017.