Odpůrci hlučnější muziky na ně totiž začali posílat hygieniky, aby naměřené decibely potvrdily, že na té které konkrétní akci došlo k překročení hlukových limitů.

V Plačkově, místní části Humpolce, kde se u rybníka Pařezáč koná jeden menší multižánrový festival, už minulý rok pocítili, jaké to je, platit pokutu na základě závěru hygieniků. Přesto na druhý červencový víkend připravu-jí další ročník pestré zábavy pod širým nebem. „Samotní hygienici nám řekli, že na takovéto akci se nemůžeme do limitů vejít vlastně nikdy," řekl Michal Křípal, hlavní 
pořadatel letošního ročníku plačkovského festivalu.

Jiří Kos z Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina s ním souhlasí jenom částečně. „Zkušenost, že jsou na letních hudebních akcích, koncertech a festivalech hluko-
vé limity překračovány, platí v případech, že se tyto akce konají v blízkosti obytných zón, v zastavěných částech obcí. Pokud se akce konají ve větších vzdálenostech od obydlí, tak je možné hlukovým limitům vyhovět," poukázal na důležitou okolnost Kos.

Podle Michala Křípala je všechno o toleranci okolí. „Když na nás někdo zase hygieniky pošle, tak možná dostaneme pokutu znovu. Letos jsme se ale pokusili případným střetům a sporům předejít," prohlásil Křípal.

Pořadatelé festivalu se už 
s předstihem sešli s osadním výborem v Plačkově, hovořili s lidmi ze vsi. „Uvidíme, zda to přinese to, co od těchto sezení čekáme. Výměna názorů byla bouřlivá, ale aspoň jsme si
některé věci vyříkali," dodal organizátor festivalu.

Plačkovští pořadatelé opro-ti minulému roku zkrátili program a hudební produkce by měla být méně hlučná než loni. Úpravou doby nočního klidu v době konání festivalu se zabývali i humpolečtí radní, od pátku do neděle by měl platit noční klid od jedné do šesté hodiny ranní.
V Hořepníku, kde ožívá za podpory hlučné muziky letní parket už řadu desetiletí, nikdy stížnosti na hluk řešit nemuseli. Nezažili ani situaci, že jim nějaký oponent poslal na koncert či tancovačku hygieniky, aby změřili nadlimitní decibely.

„Taneční parket u nás v Hořepníku je naštěstí na okraji obce. Přesto to k nejbližším domům je odtud vzdušnou čarou nějakých tři sta metrů, takže někteří obyvatelé mohou během koncertu produkci z parketu slyšet. Je to pořád o té toleranci. Kdyby chyběla, tak by se v létě nedalo pořádat nic," poznamenal starosta Hořepníku Vladimír Kotýnek.

Podle informaci z pelhřimovského pracoviště Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina byl v minulém roce plačkovský festival jediným, kde za překročení povolených limitů hluku padla sankce. „Zjistili jsme tam překročení povolených limitů hluku, proto jsme pořadatelům udělili pokutu," potvrdila důsledek loňského měření hlukových limitů v Plačkově pracovnice hygienické stanice Lenka Tvrdá.

Na prahu letošní sezony hudebních festivalů a letních parketů se s žádostí o měření hlukových limitů na pelhřimovské hygieniky zatím nikdo neobrátil. „Sezona je zatím na začátku, žádost o změření limitů ale v tomto případě může ještě přijít," řekla Tvrdá.