Zhotovitel, tedy Společnost Kámen – Silnice group a Váhostav SK, předá hotovou stavbu Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR) 21. února. Pak by se mohlo po obchvatu začít jezdit.

Pokud ovšem bude pro nový úsek silnice o délce bezmála dva a půl kilometru zabezpečena zimní údržba. „V současnosti o zajištění zimní údržby na obchvatu kolem obce Kámen jednáme, v první řadě zhotovitel. Silnici ale nemůžeme dát do užívání, dokud nebude zajištěna její zimní údržba. Prakticky se jedná o jeden měsíc,“ uvedla k situaci Marie Tesařová, ředitelka jihlavské regionální správy ŘSD ČR.

Zimní období je stanoveno do konce března. Jisté tak v tuto chvíli je, že se po obchvatu začne jezdit po skončení zimního období. „Uvedení silnice do užívání od dubna bude bez problémů,“ dodala Marie Tesařová.

O zajištění zimní údržby pro nový úsek silnice I/19, která spojuje Pelhřimov s jihočeským Táborem, se v současnosti jedná. „Prověřujeme smluvní podmínky, smlouvy mají nyní právníci. Jasno by mělo být během několika nejbližších týdnů,“ naznačila termín nových informací Marie Tesařová.

Vodní nádrž Vír.
Povodí Vltavy vydalo první varování, led je zatím tenký

Práce na obchvatu začaly v březnu 2018 a postupovaly podle harmonogramu. V září 2019 byl zprovozněný most na silnici třetí třídy, který spojuje obec Kámen s místní částí Nízká Lhota, a před dokončením byla na podzim loňského roku i lávka přes novou silnici, která je určena pro pěší a cyklisty. Rovněž už loni na podzim začalo sloužit motoristům prvních zhruba sto metrů nové silnice poblíž napojení na původní trasu „devatenáctky“ ve směru od Pelhřimova. V prosinci pak došlo na pokládku asfaltového souvrství na hlavní trase nové komunikace.

Po celé dva roky se při stavbě obchvatu obce Kámen nevyskytly větší problémy, které by termín dokončení prodloužily. „Stavbě přálo počasí, nenastaly výraznější komplikace,“ potvrdila Marie Tesařová z jihlavského ŘSD.

Nakonec i cena bude nižší, než s jakou se počítalo při vyhlašování výběrového řízení na zhotovitele. Předpokládaná cena před výběrovým řízením byla 211 milionů korun. Podle následně uzavřené smlouvy se zhotovitelem by měla stavba stát zhruba 155 milionů korun.