Obchvat by měl vyřešit dopravu i hluk, se kterým lidé v obcích potýkají. „Pokud by se to týkalo i Jiřic, byla bych určitě pro. Přes vesnici vede silnice, přes kterou jezdí hodně aut. Využívají ji řidiči, kteří se chtějí dostat do Humpolce. A není jich málo,“ přiblížila situaci obyvatelka Jiřic Lenka Šterbová.

I proto má zájem se na návrh obchvatu podívat. „Když mi to časově vyjde, budu tam. Kvůli provozu u nás máme i dost hluku. Ale nevím, jestli se to podaří úplně vyřešit. Za hlasitost totiž může i nedaleká dálnice. Já mám aspoň štěstí, že bydlím dál na okraji obce,“ dodala Štěrbová.

Nynější starosta Jiřic Miroslav Jirků vidí hlavní výhodu v tom, že obchvat místním urychlí přepravu do velkých měst na Pelhřimovsku. „Současná komunikace zůstane zachovaná. Obchvat bude nad silnicí na mostě. Přemostí ji. Potom jen povede přípoj do obou směrů, na Humpolec i na Čejov,“ vysvětlil Jirků.

Debatu o obchvatu vede Humpolec s Krajem Vysočina od roku 2019

Obchvat se kromě Humpolce týká také obcí Jiřice, Čejov a Vystrkov

Lidé uvidí studii 17. října v humpoleckém kině

Samotná výstavba by měla začít do deseti let

Starostové obcí měli jedinou připomínku. „Od nás vede kanalizace do čističky v Humpolci. Obchvat ten kanál přetíná. Chceme proto, aby ho práce nepoškodily. A aby byl dobrý přístup, kdyby k poruše někdy došlo,“ upozornil Jirků.

Zpracovatelem studie je firma SUDOP Praha. „Ta dostala za úkol trasu obchvatu prověřit a ukotvit ji v terénu. Vyřešit měla také veškeré možné problematické křížení se stávajícími komunikacemi či inženýrskými sítěmi. Stejně tak měla vyřešit problémy, které mohou nastat kvůli ochraně krajiny a přírody,“ popsal místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner studii, kterou lidé v říjnu uvidí.

Na hotovou studii naváže dokumentace k územnímu řízení. Tu chce mít město hotové do konce příštího roku. „Poté předáme celý projekt Kraji Vysočina. Ten zajistí stavební povolení a samotnou stavbu,“ uvedl místostarosta. V ideálním případě by pak stavba začala do deseti let. „Vše ale záleží na penězích. Vzhledem k ekonomické náročnosti je nutné zajistit vícezdrojové financování,“ nastínil Brukner.