Odbahňování vodního díla a těžba sedimentů z jeho dna začalo v září, práce potrvají do března letošního roku, pak bude přehradní nádrž opět napuštěna vodou. Správce povodí se pustil do odbahňování Trnávky po dvanácti letech, akce v vyjde na zhruba sedmnáct milionů korun. Odhadovaných odtěžených 83 tisíc kubických metrů sedimentů skončí na polích v okolí.