Důvod pro kácení je podle vedení Nového Rychnova prostý. „Chceme stromy odstranit, a to hlavně proto, že ohrožují obyvatele, střechy okolních budov, ale i samotný kostel. Vyžádali jsme si znalecký posudek od soudního znalce Jiřího Grulicha z Prahy. Ten nám sdělil, že stromy jsou ve špatném stavu, a doporučil je skácet a vysadit nové,“ informoval ve stručnosti Pavel Martínek, starosta Rychnova.

Nejasné referendum

Dále pokračoval s tím, že na základě výsledků z posudku vyhlásili místní referendum. „To dopadlo tak, že 215 obyvatel bylo pro skácení a jednačtyřicet proti,“ řekl Martínek.

Výsledek referenda, ale i možné kácení se nelíbí řadě obyvatel, kteří varovně zvedli prst a proti rozhodnutí radnice se ohradili.

„Podle mě je nesmysl, aby se ke kácení stromů vyjadřovali obyvatelé z Čejkova, Řeženčic a ze Sázavy, byť patří pod Rychnov. Je to přece věc lidí z Rychnova a ne z jiných obcí. Navíc stromy nejsou v tak žalostném stavu, aby je musela obec pokácet,“ rozhořčeně podotkl Miroslav Kölbl, hlavní odpůrce kácení lip.

Plošné odstraňování zeleně ve městech a obcích není v posledních letech ničím neobvyklým. „Centrum Nového Rychnova tvoří velké plochy vyasfaltovaných komunikací. Pokud z okolí kostela zmizí stromy, městys přijde o příjemné klima v parčíku. Za teplých a suchých dní a při větrném počasí může být pobyt v centru pro mnohé obyvatele nepříjemný,“ tvrdí Martin Skalský z Centra pro podporu občanů, které spadá pod ekologické sdružení Arnika.

Faktické chyby ve znaleckém posudku

Městys Nový Rychnov zdůvodňuje nutnost pokácení všech stromů dendrologickým posudkem, který vypracoval Jiří Grulich. „Posudek je sice obsáhlý, ale při bližším pohledu lze zjistit, že je plný nepravd,“ prozradila Deníku Jana Vitnerová z pobočky Arniky v Jihlavě.

V textu jsou místa, která s parkem v Novém Rychnově vůbec nesouvisí, například obsáhlé pojednání o stavební činnosti a provozu v areálu výstaviště na šesté straně. Je zřejmé, že bylo okopírováno z jiného posudku.

„Posudek doporučuje pokácet deset stromů a jeden dočasně ponechat. Možnost odborného ošetření byla soudním znalcem vyloučena. Prý by vznikla velmi nevhodná a nevzhledná torza,“ pokračovala ve výkladu Vitnerová.

Podle Vitnerové se vedení městečka doporučením znalce Grulicha neřídilo. „V posudku je, že místo deseti pokácených lip, má být vysazeno třiadvacet nových stromů,“ poukázala Vitnerová.

Na dotaz Deníku, jak to se stromy je, prozradil starosta Nového Rychnova Pavel Martínek, že mají v plánu vysadit jen šest stromů. „Dále pak po obvodu kostela chceme vytvořit pásy z růže mnohokvěté a tisu červeného,“ řekl Martínek.

Hnutí Arnika si proto vyžádalo nový znalecký posudek od jiného odborníka. Doktorka Svatava Hausvaterová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR celou záležitost zhodnotila následovně.

„Kácet veškeré stromy je zbytečné. Přikláním se k variantě ošetření a ořezání stromů odbornou firmou. Některým stromům by to rozhodně pomohlo. Čtyřem lipám, které byly v minulosti ošetřeny seříznutím koruny, však není pomoci,“ prozradila Hausvaterová.