Podobných případů, kdy majetek po zemřelém připadne státu, ale řeší úřad víc.

Zmíněný historický motocykl se ale neukázal hned, jakmile pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově garáž otevřeli. Nejprve je čekala několikadenní usilovná práce s vyklízením garáže. Práce spočívala zejména v roztřídění uskladněných věcí, zejména kartonových krabic, starých výtisků denního tisku a dalších bezcenných písemností. V garáži se nacházely dvě tuny nejrůznějšího odpadu.

Vše bylo samozřejmě pokryté letitou vrstvou prachu a znehodnocené vlhkostí. „Postupné vyklízení garáže tak pro pracovníky připomínalo cestování časem, neboť čím hlouběji pronikali do garáže, tím se zde nacházel starší denní tisk, mnohdy s datem vydání daleko v minulosti,“ uvedl k přebírání pelhřimovské zděné garáže ředitel pelhřimovského odloučeného pracoviště ÚZSVM Václav Slabý.

Pod vrstvou odpadu se pak objevil onen historický motocykl. „Pod vrstvou odpadu byl nalezen i další hodnotný majetek zůstavitele, který nebyl projednán v rámci dědického řízení. Jedná se například o historický motocykl značky Jawa ve velmi zachovalém stavu a další věci,“ upřesnil Václav Slabý.

Současně dodal, že se jedná o majetek, který nebyl projednán v rámci dědického řízení. „Pokud i tento majetek připadne státu, bude v souladu se zákonem nabídnut státním institucím. V případě nevyužití této přednostní nabídky bude majetek nabídnut veřejnosti v transparentních aukcích,“ dodal Václav Slabý.

Jinak se v garáži nacházelo značné množství komunální odpadu, který naplnil celý kontejner. Část odpadu se ukázala jako vhodná k dalšímu zpracování. Celkem se jednalo o 1480 kilogramů směsi novin, časopisů a letáků a 600 kilogramů obalů z vlnité lepenky.

Na konci května pelhřimovský ÚZSVM informoval o tom, jak se vypořádal s dědictvím po jiné osobě, která byla po delší době pohřešování úředně prohlášena za mrtvou. Šlo o případ, kdy dědicové ze zákona dědictví odmítli a majetek po zemřelém tak jako odúmrť připadl státu.

Přitom hodnota dědictví po odečtení dluhů byla vyčíslena na více než tři čtvrtě milionu korun. „Zajímavostí je, že součástí dědictví bylo i 700 knih různého zaměření, všechny bez větší hodnoty. Ve třech kolech výběrového řízení s aukcí se vzhledem k zaměření jednotlivých titulů a jejich stavu podařilo prodat pouze 55 knih,“ poukázal na zajímavost Václav Slabý.

Hodnotné movité i nemovité věci byly v tomto případě transparentně nabídnuty k prodeji a získané finanční prostředky následně odvedeny do státního rozpočtu. Bezcenné věci, včetně neprodaných knih, byly odborně zlikvidovány.