Podle Koubka by pomohly ultrafialové samolepky. Dostatečně polepené autobusové zastávky by tolik neohrožovaly letící opeřence.
Jedna zastávka vyžaduje zhruba pětiset korunovou investici. „Zatím ještě žádná z tamních zastávek stoprocentně zabezpečená není, ale v následujících měsících se chystáme zahájit zmiňované kroky,“ slíbil ochránce přírody Pavel Koubek.

Volně žijícím ptákům způsobují prosklené autobusové zastávky při letu značné potíže. Neschopnost letců včas rozpoznat skleněné plochy od okolí končí ve většině případů jejich smrtí.

Čím je prosklená plocha blyštivější, tím stoupá riziko nárazu letce. „Naleštěné sklo totiž ptáci nevidí,“ vysvětlil Koubek.

Problematiku zcela nevyřeší ani použití lepících siluet dravých ptáků. „Ptáci se siluet nebojí. Představují pro ně pouhý bod, kterému se vyhnou a k nárazu dojde o kousek vedle,“ upřesnil Koubek.

Kolem zastávek se často mrtvá těla ptáků nepovalují. „Poranění ptáci jsou schopní se od zastávky vzdálit a uhynout v úkrytu,“ objasnil Koubek. V případě, že u zastávky polomrtvý jedinec zůstane v bezbranném stavu ležet, domácí kočky, kuny či jiní predátoři se jej jako své kořisti zmocní.

Úhyny konkrétních jedinců mají mnohem širší dopad. Například smrtí jednoho pěvce umírají rovněž všechna jeho mláďata v hnízdech. „U pěvců se o mláďata starají oba rodiče, jen jeden to nedokáže,“ posteskl si Koubek.