Celkem došlo na Pelhřimovsku od ledna do června ke 497 trestným činům. Z nich do konce pololetí objasnili policisté 294, objasněnost tak činila 59,2 procenta. Ve stejném období roku 2018 policisté prověřovali 430 trestných činů, z nichž objasnili 221 a objasněnost tak činila 51,3 procenta.

Počet trestných činů i jejich objasněnost je pochopitelně u jednotlivých kategorií trestné činnost rozdílná. „K nejvyššímu nárůstu objasněnosti na Pelhřimovsku došlo v kategorii majetkové kriminality, která přesáhla hranici pětačtyřiceti procent,“ zdůraznila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Celkem policisté šetřili 169 majetkových trestných činů a objasnili 77 z nich. Ve stejném období před rokem se na Pelhřimovsku stalo 164 nejrůznějších krádeží. Policisté jich tehdy objasnili pouze 33, takže objasněnost činila 20,1 procenta.

Oproti prvnímu pololetí minulého roku výrazně ubylo podvodů a dalších hospodářských trestných činů. Zatímco před rokem zaměstnalo policisty v této kategorii 109 trestných činů, letos to bylo 50 trestných činů. Objasnit z těchto padesáti se podařilo 26 hospodářských trestných činů.

Stagnoval počet mravnostních trestných činů, těch šetřili policisté stejně jako před rokem devět. Sedm z nich objasnili.

Přibylo naopak násilných trestných činů. Těch se letos od ledna do června stalo na Pelhřimovsku 38, což představuje meziroční nárůst o 13. Objasněnost 55,3 procenta je oproti loňské 52 procent vyšší. „Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2019 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví, policisté zaevidovali celkem 12 případů. Druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti má týrání osoby žijící ve společném obydlí,“ poukázala na některé ukazatele vývoje kriminality na Pelhřimovsku Stanislava Miláčková. Případů týrání osoby žijící ve společném obydlí se stalo letos sedm.

Přibylo ostatní trestné činnosti, a to z loňských 60 na letošních 111 trestných činů s nárůstem objasněnosti o necelá čtyři procenta. Sem patří mimo jiné trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, jichž se stalo 39, nebo 11 případů sprejerství.

Téměř se zdvojnásobil počet trestných činů, které spadají do kategorie zbývající trestná činnost, kde přibylo 57 a celkem se jich tak stalo 120.

Ztrojnásobil se počet neplatičů alimentů. „Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 52 případů. V roce 2018 se jednalo o 17 případů,“ poukázala na další důležitý údaj ze statistiky kriminality na Pelhřimovsku policejní mluvčí Stanislava Miláčková.