Fórum Zdravého města se v Počátkách konalo po třech letech. Zatímco přímo na fóru se kromě úklidu umístilo v čele i vybudování veřejných záchodků, skateparku a parku pro mládež, v anketě pak na druhém a třetím místě skončilo vybudování průmyslové zóny včetně hledání investorů a obnovení diabetologické poradny ve městě.

Anketní lístky lidé měli ve schránkách. „Zpět nám bylo odevzdáno 140 lístků, takže je to nejúspěšnější anketa za poslední dobu. Překvapením bylo, že zájem o určování priorit měla hlavně starší generace," uvedla vedoucí kulturního zařízení Ludmila Marková. Ve zpravodaji je uvedeno, že všech deset nově zvolených problémů města probere rada i zastupitelstvo.

Starosta Karel Štefl hodnotí anketu jako přínosnou v tom, že na radnici přináší nové podněty zvnějšku. Praktický dopad podle něj spočívá ve vytvoření týmu lidí, který bude k navrženým problémům hledat dotační tituly.

VTS: Šetřit, nebo investovat?

Co se týká problému č. 1, starosta tvrdí, že radnice se častější kontrolou a dalšími opatřeními snaží zvyšovat výkon a kvalitu práce VTS.
„Je nově aktualizovaný plán zimní údržby a také nebyla v technické sekci VTS obsazena dvě tabulková místa, na která se najímají brigádníci. A některé práce, které dřív VTS dostávaly automaticky, teď řešíme poptávkovým řízením, kterého se mohou účastnit i VTS," vysvětluje starosta Štefl. Konkrétně jde třeba o práce na koupališti Valcha, ve vybraných alejích či na hřbitově.

Radní Štěpán Černoš naopak vidí počet pracovníků na úklid města jako poměrně malý a rezervy vidí i v technickém vybavení. Mezi VTS a městem vidí jako červenou niť váznoucí komunikaci, která se táhne delší dobu. „Nevím, na čí straně je vina – jestli VTS, nebo vedení města. Nelze ji jednoznačně na nikoho házet. Pravidelně se s jednatelem VTS scházím a snažím si tak udělat obrázek i z druhé strany," říká Černoš.

Efektivní výjezdy

Jako dobrý krok pro obě strany vidí pořízení GPS do aut VTS, které má zefektivnit jejich výjezdy. Jednatel služeb Zdeněk Kopecký neví, jestli má celou věc vnímat jako výtku k VTS, nebo spíše jako výtku k městu, že se o řízení služeb málo stará.

„S naší technikou a lidmi se snažíme dělat maximum," zdůrazňuje. Počátky podle něj při úklidu sněhu možná nemají tak brzo protažené hlavní tahy jako třeba Jihlava, ale zase mají dříve „projeté" i méně významné ulice.

A připomíná, že třeba rozpočet sousední Žirovnice, se kterou se Počátky stále srovnávají, na údržbu ulic a péči o zeleň vyčleňuje víc peněz.

Co se týká problému č. 2, tedy lákání nových investorů do města, starosta poukazuje na to, že to lze do jisté míry ovlivnit jen vstřícnou cenou pozemků v průmyslových lokalitách. Karel Štefl je teď rád za nových 12 pracovních míst ve skladu firmy Prantl u autobusového nádraží. V tom inspiraci vidí i radní Černoš.

U diabetologické poradny, tedy lidmi zvolené potíže číslo tři, podle starosty město moc nezmůže. „Chtěli jsme se domluvit, aby byla v Nemocnici Počátky, ale nešlo se domluvit s pojišťovnou. Jinak jsem rád, že ostatní lékařské specialisty máme pokryty," říká Štefl.

Desatero problémů podle ankety

1. úklid města a efektivnější řízení VTS (1.)
2. vytvoření průmyslové zóny – efektivní vyhledávání investorů (10.-11.)
3. obnovení DIA poradny (8.)
4. veřejné záchodky – bezplatné a kdykoli přístupné (2.)
5. bezbariérový přístup k lékařům (10.-11.)
6. omezení provozu heren (6.-7.)
7. park pro náctileté, skatepark, případně úprava parku u školy (3.)
8. zamezení černých skládek (4.-5.)
9. využití školkové kuchyně (9.)
10. pozemek za školním hřištěm pro volnočasové aktivity
(v závorce je pořadí uvedeného problému na veřejném fóru)

Před třemi roky bylo pořadí následující – opět anketa, v závorce fórum:
1. více pracovních příležitostí ve městě (2.)
2. psí exkrementy v ulicích (1.)
3. bezbariérové přístupy k zubaři a praktikům