Většinou se jedná o výměnu oken, opravy střech, elektroinstalace, renovace tříd a kabinetů, malování 
a další menší i větší úpravy. V pelhřimovské Základní škole Krásovy domky budují zahradu, na pracích se podílejí i žáci školy.

„Tuto přírodní zahradu, která je před vchodem do školy a ve školním dvoře, dokončíme v červnu. Zlepší se tím podmínky pro výuku pěstitelských prací. Součástí zahrady bude také přírodní učebna, která bude sloužit zejména pro výuku přírodovědných předmětů," uvedl ředitel školy Pavel Rafaj.

Během léta se na této škole uskuteční také rekonstrukce dvou kmenových učeben. Podle ředitele se bude jednat o výměnu elektroinstalace, vodoinstalace, osvětlení, podlah, dveří, úpravu stěn a malování.

Více volných dní

Díky těmto rekonstrukcím dostanou děti ze Základní školy Krásovy domky vysvědčení už 26. června. „Tím pádem jim začnou prázdniny o dva dny dříve. Už 29. a 30. června budou mít ředitelské volno," vysvětlil Rafaj. Letní prázdniny k opravám využije také pelhřimovská Základní škola Na Pražské.

Podle ředitele Luďka Charouzka se budou připravovat třídy pro budoucí prvňáky. Ty se vymalují a dají se tam nové tabule, obklady a umyvadla. Dále se vymění hlavní vchod do školy a zrekonstruují se dva kabinety pro učitele. „Vylepšíme tím životní a pracovní prostředí dětí a učitelů, výměna hlavního vchodu bude kromě praktického a estetického důvodu řešit i větší bezpečnost vstupu do školy," uvedl Charouzek.

„Naše škola dělala veškeré zásadní opravy a rekonstrukce průběžně již dříve, takže nyní jsme již ve stadiu kosmetických úprav, neboť se dá říci, že máme vše hotové," dodal Charouzek.

Podle Vlastimila Fialy, ředitele humpolecké Základní školy Hradská, potřebné opravy provoz školy nijak neomezí. Problém nastane pouze v červenci při výměně hlavního elektrorozvaděče, kdy administrativní provoz školy bude omezen jeden den. Momentálně se opravuje střešní plášť školní jídelny.

V případě dobrého počasí 
bude oprava dokončena do 
31. srpna tohoto roku. „Další akce jsou naplánované tak, aby neomezovaly chod školy. V červenci se tedy doplní umyvadla a toalety, vymění se obložení na chodbě, uskuteční se výmalba části školy, zatep-lí se kabinet fyziky a chemie 
a provede se údržba zeleně," vyjmenoval úpravy, které se přes prázdniny na škole provedou, Fiala.

Na Základní škole Hálkova v Humpolci se větší rekonstrukce dotknou jídelny a tříd prvních ročníků. „Jedná se 
o opravy sádrokartonových podhledů za cenu 38 tisíc korun. Částku 30 tisíc korun nám hradí zřizovatel město Humpolec a zbytek si hradíme z investičního fondu," popsala ekonomka školy Dana Maršálová. Jak také řekla, další rekonstrukce je zaměřena na odizolování hlavní budovy školy, z důvodu vlhkosti zdiva. Na tuto rekonstrukci proběhne výběrové řízení. „Poslední větší položkou je obnova výtahu ve školní jídelně. 
I na tuto rekonstrukci proběhne výběrové řízení. V rozpočtu školy na ni máme schválenou částku 700 tisíc korun," přemítala Maršálová.

Tyto opravy chod školy 
neovlivní. „Opravy a rekonstrukce, které se u nás budou provádět, do výuky nezasáhnou, uskuteční se totiž o hlavních prázdninách a ukončeny budou do konce srpna," ukončila Maršálová.

Podle ředitele Martina Skořepy projde změnou i Základní škola Komenského v Pel-hřimově. „V pavilonu prvního stupně se opraví elektroinstalace, vymění se tam staré hliníkové rozvody za měděné. Tato práce bude rozdělena na čtyři etapy," sdělil Skořepa.

Denisa Šimanová