Odúmrť převzalo pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na základě usnesení soudního komisaře – notáře. Objemem prostředků, které muž po smrti zanechal, se jedná o výjimečný případ. „Po odečtení nákladů pohřbu a nevyrovnaných pohledávek zemřelého připadlo státu z odúmrti celkem 1 241 044 korun. Úplně časté tyto případy nejsou, navíc se jednalo se o mimořádnou částku,“ uvedl k případu ředitel pelhřimovského pracoviště ÚZSVM Václav Slabý.

Před odečtením zmíněných nákladů a pohledávek byla částka ještě vyšší, přesahovala hranici jednoho a čtvrt milionu korun. Zmíněné úspory tvořila jednak hotovost, kterou muž měl uloženu v depozitu sociálního zařízení, a pak úspory na knížce. „Šlo o nemalou finanční částku uloženou na vkladní knížce, která byla v držení opatrovníka zemřelého muže,“ upřesnil ředitel úřadu. Přitom jinak po zemřelém zůstalo pouze několik drobných věcí osobní potřeby a ošacení.

Sofie Pařízková, Opatov, 3. 1. 2020, 3 670 g
OBRAZEM: Na svět přišla další krásná miminka z Pelhřimovska

Odúmrť je jmění po zemřelém, jenž neměl žádné dědice ze zákona ani ze závěti. Podle Václava Slabého případů, kdy na stát přechází odúmrť, v posledních letech ubývá. „Souvisí to s nedávným rozšířením dědické skupiny,“ dodal Václav Slabý.