Nad velkým jezem na Želivce přímo v Želivě se vlivem odeznívajících silných mrazů si vytvořila souvislá vrstva ledu, samotný jez ale i v tomto období umožnil vodě plynulý odtok a kry se pod jezem zatím nehromadí. „V současné době nepředpokládáme, s ohledem na zásobu vody ve sněhu, problémy s velkými objemy tajícího sněhu,“ vzkázal mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Podle něho by dramatický problém neměly přinést ani takzvané ledové jevy, který byly v oblasti zaregistrovány. „Ledové jevy, které se v důsledku mrazů vyskytují, nepředstavují zatím v povodí Vltavy problém z hlediska tvorby povodní, tedy vylití vody z koryt vodních toků, ani ohrožení vodních děl v důsledku tvorby ledových bariér,“ dodal Roldán. Situaci vodohospodáři samozřejmě neustále sledují.