Zmíněné hejno tvořily slepice plyšové, které se po čtrnáctidenním individuálním putování napříč celou Českou republikou sešly o víkendu právě v Pelhřimově u příležitosti 29. ročníku respektovaného rekordmanského festivalu. „Od společného startu v pátek 27. května v Praze všech sedm cestujících slepic urazilo vzdušnou čarou vzdálenost 3657 kilometrů. Právě kvůli zápisu tohoto údaje mezi festivalové rekordy jsme v Pelhřimově,“ uvedla za Obránce zvířat Jana Menčíková.

Na plyšových slepicích, které se v centru Pelhřimova v sobotu prezentovaly, bylo cestování znát. Mimo jiné tím, že jedné přibylo „tetování“ či „piercing“, jiným zase různé náramky, přívěšky či suvenýry. „Všechny slepice měly svůj cestovní deník, ze všech deníků dohromady lze vyčíst, že navštívily 175 míst v celé zemi. A to mluvím jen o těch místech, z nichž jsou zápisy v denících,“ připomínala Jana Menčíková.

Přestože cestující slepice v cíli své cesty stejně jako na místech, kde v průběhu putování zastavily, své okolí bavily, došlo i na vážnější slova. „Zapsání rekordu pro nejzcestovalejší hejno slepic, je součástí kampaně, jejímž cílem je dosáhnout úplného zákazu klecového chovu slepic. Pod peticí na podporu tohoto záměru máme už desítky tisíc podpisů. Začínáme jednat s poslanci, chceme, aby letos na podzim začal legislativní proces, který vyústí právě ve schválení zákona, který klecový chov slepic zakáže,“ popsala další postup Jana Menčíková.

V Česku se v současnosti chová v registrovaných chovech zhruba čtyři až pět milionů slepic za účelem produkce vajec, která se pak dostávají volně na trh. Přes devadesát procent slepic z toho počtu je chováno právě v klecích.

Téměř dvoutunová ocelová loutka rytíře, která vznikla z iniciativy kováře Petra Píši.
Na rekordmanský festival zavítala obří ocelová loutka

Každá slepice v klecových chovech má prostor o formátu A4, klece neumožňují zvířatům ani minimální volný pohyb. „Podařilo se nám vyjednat s velkými obchodními řetězci, které provozují síť supermarketů, že od roku 2025 přestanou od farmářů odebírat vejce, která jsou od slepic z klecových chovů. Chceme, aby během následujících začala platit taková legislativa, aby řetězce mohly tento příslib splnit,“ dodala k cíli snažení Obránců zvířat Jana Menčíková.

Klecové chovy slepic jsou zastaralá a krutá praktika, která Českou republiku odlišuje od vyspělé Evropy. Chov slepic v klecích je už zakázaný zákonem například v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku.

Dalších odhadem pět milionů slepic v České republice chovají v úplně jiných podmínkách drobní chovatelé, kteří svoji produkci využívají v první řadě pro vlastní spotřebu.

Festival Pelhřimov – město rekordů

(několik čísel a jmen z 29. ročníku)

Zapsáno bylo 42 jednotlivých rekordů a kuriózních výkonů

Do Rekordmanské síně slávy byli uvedeni herec Josef Dvořák a sportovci Václav Chalupa a Štěpánka Hilgertová

Uděleno bylo 12 výročních rekordmanských cen