Humpolečtí zastupitelé si na posledním zasedání vyslechli zprávu o vývoji situace a hned poté zazněl dokonce návrh podat žalobu, pokud se předběžné informace potvrdí. Dělat závěry je ale předčasné do doby, než budou uzavřeny účetní operace, což by mělo být k 30. červnu.

Původní příspěvková organizace města musí formálně fungovat ještě rok po prodeji, než bude vymazána z rejstříku, aby mohla být její činnost řádně ukončena. „Teprve teď například dobíhají platby od pojišťoven, které se provádějí zpětně. Dnes nás také čeká kontrola ze Všeobecné zdravotní pojišťovny zaměřená na zdravotní péči, která byla pojišťovně fakturována," popsal vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí humpoleckého městského úřadu Josef Fiala, který je v současné době statutárním zástupcem Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí (LTRN). Ve funkci nahradil Tomáše Dras-nara, který k 28. únoru odstoupil.

Náklady na mzdy

Podle starosty Jiřího Kučery mohla léčebna fungovat, kdyby se řešení hledalo včas.

„Statutární zástupce měl už na jaře roku 2012 přijít na město s tím, že asi nebudou schopni pokrýt náklady spojené s provozem. Kdyby se tak stalo, dalo by se s tím možná v té době něco dělat. Jsem přesvědčen, že by se dala najít úsporná opatření, která by mohla udržet organizaci v chodu. Zřejmě tam byly v některých případech nastaveny nadstandardní platové podmínky, i otázka zaměstnanosti na takový subjekt je diskutabilní. V Radě města převládá názor, že zaměstnanců měla léčebna více, než bylo třeba, a náklady na mzdy byly enormní, ty potopily léčebnu," uvedl starosta.

S tímto názorem souhlasí jednatelka Vysočinských nemocnic Eva Pešková. „Byly nastaveny nadstandardní mzdy. Dalším problémem, který vyplývá na povrch, je zkreslené účetnictví. Vše ukáže teprve uzávěrka. Po převzetí léčebny se objevily také nějaké nedoplatky, o kterých nikdo nevěděl. Město bylo zřizovatelem organizace, proto musí další kroky podniknout samo. Pro mě je důležité dopočítání všech předaných závazků a pohledávek, které přecházejí na nás," sdělila Pešková a zmínila také, že Vysočinské nemocnice půjčily léčebně milion sedm set tisíc korun na únorové mzdy.

Na situaci reagoval i primář a bývalý ředitel plicní léčebny Tomáš Drasnar. „Zatím se k celé věci nemohu vyjadřovat. Nemám potřebné podklady. Závěry bude možné učinit nejdřív po 30. červnu," řekl.

Dodal také, že vždy důvěřoval zaměstnancům ekonomického úseku, neboť sám ekonomické vzdělání nemá. Není si vědom žádného pochybení. „Byly prováděny pravidelné audity, které nic neshledaly," podotkl.

Mzdy se podle něho řídily tabulkami, lékaři dostávali plat adekvátní jejich práci.

Před prodejem léčebny poskytlo organizaci půjčku i město s tím, že bude navrácena, jakmile to bude možné. Zatím se tak nestalo. „Jejím účelem bylo před transformací léčebny pokrýt závazky, které měla vůči věřitelům. Měla být poskytnuta na přechodné období, než organizace obdrží další prostředky z pojišťoven," řekl Kučera.

Současný statutární zástupce vysvětlil, proč ještě město na peníze čeká. „V době, kdy žádala léčebna o finanční výpomoc ze strany zřizovatele, bylo na základě informací poskytnutých ekonomkou léčebny spočítáno, že půjčený milion dvě stě tisíc by bez problémů měl být do konce února vrácen. Pak se zjistilo, že došlo v únoru k čerpání peněz ze zvláštního účtu – zřízeného na prodej podniku, kam bylo složeno milion tři sta tisíc a jenž měl sloužit k uhrazení případných závazků, které by mohly ještě v budoucnu nabíhat. Peníze byly použity na lednové mzdy, aniž by byl zřizovatel o tomto kroku informován. Mezitím se objevily další pohledávky, o kterých jsme nevěděli, třeba za elektřinu a tak dále. Konečný výsledek hospodaření se tak posouvá jinam, ale těžko můžeme zatím situaci hodnotit a dělat závěry, protože například právě za leden a únor teprve dobíhají platby od pojišťoven," zdůvodnil Fiala.

Podruhé se vyvarovat chyb

Prodej příspěvkové organizace je neobvyklou situací, nejen v Humpolci, ale v celé republice. „Možná kdybychom takovou transformaci dělali podruhé, některých věcí bychom se vyvarovali. Podle mého názoru velmi nešťastné rozhodnutí – vzešlé z finančního výboru, od některých zastupitelů i z odborné veřejnosti – bylo zkusit hledat úsporná opatření, což celý proces zbrzdilo a myslím i zkomplikovalo. Kdyby se vše událo tak, jak původně uvažovala Rada, a k poslednímu prosinci roku 2012, kdy se předkládají klasické účetní uzávěrky, by se provedla transformace, nemusely by nastat další problémy. Každý měsíc zdržení znamenal zásah do financí města," shledává zpětně starosta.

Statutární zástupce nyní konzultuje kroky týkající se narovnání finančních vztahů s najatým auditorem. „Je to záruka, aby náš postup jednoho dne někdo nenapadl s tím, že se něco zanedbalo nebo že byla jedna ze stran poškozena. Pokud bude třeba řešit nějaké nesrovnalosti, půjdeme cestou dohody – uzavřeme dodatek ke kupní smlouvě nebo smlouvu o narovnání," uzavřel Fiala.