JAN BROŽEK (KDU-ČSL), STAROSTA MĚSTA ČERNOVICE:
V roce 2018 bych konečně chtěl začít s Mariánským náměstím. Ale jestli se to podaří, nevím.

ZDEŇKA BEČKOVÁ (SNK ED), STAROSTKA MĚSTA ČERVENÁ ŘEČICE:
Máme plány a rozpracované akce i na příští rok. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a jsme před podáním žádosti o dotaci na Komunitní dům seniorů, který by měl vzniknout z nevyužívané základní škole. Máme připravené projekty na zateplení a snížení energetické náročnosti městských bytových domů. V návaznosti na opravu křižovatky u Orlovny vybudujeme v příštím roce chodník k Mateřské škole. V současné době začínají práce na odbahnění Horního rybníka v Červené Řečici. Připravujeme zasíťování další etapy stavebních parcel a jejich prodej zájemcům. Řešíme vybudování beachvolejbalového hřiště na pláži u vodní nádrže Trnávka. Máme zpracovaný projekt a podanou žádost o dotaci na kompletní elektronizaci úřadu. Věnovat se budeme samozřejmě i zlepšování systému odpadového hospodářství. Zaměřili jsme se i na životní prostředí a vodní hospodářství – je připraven projekt na modernizaci ČOV. V letošním roce jsme v zastupitelstvu také rozhodli o převzetí kostela na bývalém hřbitově od církve, kostel je ve špatném stavu a jeho oprava a smysluplné využití je pro nás velkou výzvou.

JAROSLAV ANDRLE (SNK), STAROSTA MĚSTA HORNÍ CEREKEV:
Z investičních záměrů považuji za velmi potřebnou rekonstrukci silnice II. třídy v centrální části náměstí T. G. Masaryka a přilehlých veřejných ploch. Ale rozpočet města pro rok 2018 teprve tvoříme.

JIŘÍ KUČERA (ODS), STAROSTA MĚSTA HUMPOLEC:
Celkovou revitalizaci centrálního parku Stromovka, která vzešla z architektonické soutěže. Dokončení kompletní rekonstrukce ulic v centru města.

IVAN PFAUR (SNK KAMENICE VAŠE VOLBA), STAROSTA MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU:
Jednoznačně podzimní komunální volby. Nový rok bude pro město i mimořádný přinejmenším v tom, že si připomeneme 770. výročí od první písemné zmínky o Kamenici nad Lipou. Také jsem velice rád, že rekonstrukce kuželny byla, po vyřazení ze seznamu podporovaných projektů z MŠMT ČR v květnu 2017, opětovně zařazena mezi podporované projekty na rok 2018.

LUKÁŠ VLČEK (SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ A PROSPERITU PACOVA), STAROSTA MĚSTA PACOV:
Město Pacov má přislíbeno 18 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu na modernizaci objektu kina, kde v roce 2018 začnou stavební práce na realizaci projektu Komunitní centrum Pacov. Celkové náklady tohoto projektu odhadujeme na zhruba 30 milionů korun. Významnou modernizací za zhruba 6 milionů korun projdou odborné učebny v objektu gymnázia. V souvislosti s realizací projektu Dům sociálních služeb plánujeme provést kompletní modernizaci Malovcovy ulice, jejíchž obsahem bude mimo jiné modernizace vodohospodářské infrastruktury, veřejného osvětlení, silnic a chodníků. Také Starodvorská ulice již nutně potřebuje nový povrch komunikace. Město Pacov spustí také přípravu nového Územního plánu Pacova a jeho místních částí.

FRANTIŠEK KUČERA (ČSSD), STAROSTA MĚSTA PELHŘIMOVA:
Považuji za nejdůležitější, aby se stále zvyšovala úroveň kvalitního života obyvatel města Pelhřimova. Tím myslím, dokončit rozsáhlý projekt Revitalizace Městských sadů, což vytvoří moderní oddechovou zónu pro obyvatele města a zároveň začít řešit lokalitu kolem rybníku Stráž jako další rekreační oblast pro volnočasové využití. Považuji za důležité nadále zvyšovat pozice města Pelhřimova jako regionálního kulturního centra, které nabízí v rámci svých možností, co nejširší škálu kulturního vyžití pro své občany i pro návštěvníky města. Nadále se budeme snažit plnit požadavky obyvatel, například zvyšovat žádanou kapacitu parkovacích ploch v souladu s územním plánem a regulačním plánem města, pokračovat v budování a opravě přístupových komunikací, chodníků, osvětlení, kanalizace a další technické infrastruktury. V neposlední řadě dojde k posílení infrastruktury a konsolidaci ICT a k podpoře informačních systémů obce, čímž dosáhneme zvýšení úrovně služeb pro občany města.

KAREL ŠTEFL (SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ), STAROSTA MĚSTA POČÁTKY:
Nejzásadnější investicí roku 2018 bude vybudování inženýrských sítí (ZTV) pro 20 parcel v lokalitě zóny Z2 za panelovým Sídlištěm. Pokud budeme úspěšní a získáme dotaci z evropských fondů, zahájíme rozsáhlou rekonstrukci základní školy. Rekonstrukce se bude týkat vybudování 11 odborných učeben, bezbariérových vstupů, rozšíření a zateplení části přístavby včetně likvidace staré nepoužívané kotelny na tuhá paliva.

MILAN ŠMÍD (ODS), STAROSTA MĚSTA ŽIROVNICE:
Pokračovat ve zkvalitnění vnitřní infrastruktury města, udržovat korektní vztahy s podnikateli a pokračovat v přípravě území pro další rozvoj města a v neposlední řadě udržení dobrého vnitřního klima ve městě.