Tak předběžně naprojektovali odborníci opravu hráze Dolních Kladin, jež loni prosákla a museli ji prorazit. Termín oprav je ale stále otazníkem.
Celá věc je zatím u projektové dokumentace. „Mělo by se instalovat nové výpustní zařízení, kolem něj dosypat hráz a měl by vzniknout nový bezpečnostní přeliv, podle posudku Vodního díla TBD dimenzovaný na dvousetletou vodu," říká Radek Čábera ze společnosti Projektování vodohospodářských staveb.
Z hráze by se měly vykácet některé stromy zasahující do opravy. V nové výpusti dřevo nahradí beton. V místě proražení se hráz upraví na přeliv, délka jeho hrany má být čtyřicet metrů. Pak se opraví opevnění hráze a cesta na ní. Část materiálu se musí vyvézt a jiná zemina schválená podle hydrogeologického posudku naopak přivézt z vybraných pozemků.

Oprava by měla začít v dubnu – a má trvat půl roku. Dokumentaci si objednal nájemce rybníka. Tou je společnost Biofish. Její jednatel Petr Tůma ale říká, že jde pouze o návrh a  žádný termín zatím není. „Nechali jsme to celé zpracovat jen proto, abychom věděli, co bude třeba. Zatím nevíme nic dalšího, letos by se to mělo řešit," říká Tůma s tím, že snížená hladina brání chovu ryb, kterému se Biofish věnuje.

Tůma dodává, že hlavní podnět musí přijít od správce, kterým je Státní pozemkový úřad (SPÚ). Kdo opravu zaplatí? Na to odpovídá mluvčí SPÚ Monika Machtová: „Vzhledem k jednáním, která probíhají, nelze říci, kdo a jak se bude podílet na opravě. Zmíněná projektová dokumentace není závazná. Její konečná podoba se řeší."

Mluvčí dodává, že nelze ani odhadnout začátek oprav. Celou věc navíc komplikuje to, že rybník je církevní a SPÚ je pouze dočasným správcem.
O jeho vrácení v letošním roce může zažádat Pražské arcibiskupství. „Myslím, že ho budou chtít zpátky," domnívá se Tůma. „SPÚ neeviduje výzvu ze strany církve k vydání nemovitosti," uvedla ve středu mluvčí Machtová.

Klíčové je i to, zda půjde na opravu získat dotace, protože některé dotační tituly letos končí.  Vyřizování papírů může trvat měsíce až roky.
Mimo jiných institucí se musí vyjádřit i Povodí Vltavy jako správce toku a také vodoprávní úřad. „K dokumentaci jsme se vyjadřovali již v minulém roce, a to kladně – že záměr je možný," sdělila mluvčí Povodí Michaela Pohůnková.

Zážitek solidarity

Obyvatelé Kladin jsou kvůli překopu hráze stále bez hlavního spojení na Zachotín, musí jezdit i chodit ke Světničkovu mlýnu k silnici na Žirov. Tuto cestu jim prohrnuje obec Žirov, která je také vlastníkem pozemku poblíž chalup na hrázi, přes který by se při opravách rybníka měla vozit zemina. „Máme jen informaci, že by se zjara mělo něco vyvážet, ale jinak nevíme nic bližšího," uvedl žirovský místostarosta Vladimír Tošer.

Ten dodal, že průjezd obec povolí za podmínky, že tam bude zajištěna průjezdnost pro lidi z Kladin a že se cesta pak vrátí do původního stavu.
Ideální zemina pro opravu hráze leží mimochodem také na pozemku místní obyvatelky a mimo jiné držitelky letošní Ceny města Pelhřimova Lenky Maškové.
„Už se mnou o tom jednali. Jsem ráda, že naše hlína se pro tento účel hodí, a ráda její odvoz umožním už proto, že si dodnes pamatuju ten společný zážitek solidarity, který nás spojil  v době, kdy hráz začala prosakovat," říká Mašková, která v té době pro členy záchranné akce mj. vařila jídlo.