Původně to žádalo tamní nově vzniklé občanské sdružení, které mělo obavu, že v průmyslové zóně na protější straně skrýšovské silnice vzniknou provozy s negativním vlivem na sousední obytnou zástavbu.

Starosta Leopold Bambula ale obyvatele uklidňoval, že pokud budou investoři dodržovat podmínky stanovené současným plánem,  ohlídají se požadavky hygieny a dalších úřadů a zkvalitní se dělící bariéra, neměly by provozy život obyvatel nijak omezovat.

Kvůli trvajícím rozdílným názorům se přesto zástupci sdružení a vedení radnice nedávno sešli i s tvůrcem územního plánu. Předseda občanského sdružení Pavel Hájek schůzku hodnotil pozitivně.

„I když zůstane kategorie „výroba lehká", je možné využít zákona a konstruktivně připomínkovat to, aby tam nevznikaly problémové provozy. Budeme hlídat řízení, aby jím nemohl projít nikdo, kdo by mohl mít negativní dopad na sousední obytnou zástavbu," uvedl Hájek. Celý případ začal obavami obyvatel z výstavby posklizňové linky. 

Jan Mazanec