Tak ve zkratce zní odpověď brněnské Správy železniční dopravní cesty na 
žádost plačkovského osadního výboru o umístění světel 
k přejezdu u vlakové zastávky. Podle osadníků jde totiž 
o nebezpečné místo, které by si místo současného kříže zasloužilo výraznější světla.

Milan Janďourek, předseda osadního výboru v Plačkově, místní části Humpolce, uvedl, že osadní výbor žádal o světelnou signalizaci jak 
u přejezdu u zastávky, tak také u přejezdu v blízkosti rybníku Pařezáč. „Důležitý pro nás je hlavně prvně zmíněný přejezd, protože se nám zdá, že jde skutečně o nepřehledný úsek. Já osobně vím o dvou dopravních nehodách, které se tu staly, u jedné z nich jsem sám byl," odůvodnil postup osadníků Janďourek.

Jak řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš, o zabezpečení vlakových přejezdů rozhoduje Drážní úřad. „Při rozhodo-vání, jak zabezpečit konkrétní vlakové přejezdy, se bere 
v potaz frekvence vlakové dopravy v daném místě a zda koleje křižují silnici první, druhé či třetí třídy. Pokud uvedu jiný příklad, u každé křižovatky silnic druhé nebo třetí třídy také není hned semafor," vysvětlil Illiaš a doplnil, že pořízení světelné signalizace je velice nákladná záležitost. Její cena se pohybuje zhruba od deseti do patnácti milionů korun.

Janďourek zmínil, že v případě Plačkova by šlo o částku šest milionů korun. „Nabídli nám, že bychom si světelnou signalizaci mohli zařídit sami. Vzhledem k výši ceny to pro nás ale není reálné," dodal předseda osadního výboru s tím, že se nevzdají a pokusí se znovu o světla zažádat. Tentokrát k ní prý připojí i fotografie, z nichž by mělo být patrné, že se jedná
o nepřehledné místo.

Marek Illiaš připomněl, že vlak má na vlakovém přejezdu vždy přednost před vozidlem. Přejezd označený křížem řidiči říká, aby před kolejemi zastavil, důkladně se rozhlédl a bezpečně přejel. Po přejezdu označeném světly může auto projet v nejvyšší rychlosti 30 kilometrů za hodinu a po přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací se závorami může řidič sešlápnout plynový pedál do maximální rychlosti padesát kilometrů za hodinu.