Veřejné piano se na pelhřimovských prostranstvích objevilo před rokem a od té doby vystřídalo tři místa. Jeho první zastávkou byla ulice Palackého, zimu strávilo v pelhřimovské kavárně Ateliér a od května letošního roku zdobí podloubí Masarykova náměstí.

Knihobudky, které slouží jako malé veřejné knihovničky a pomáhají tak rozvoji čtenářské gramotnosti, lze vyhledat v pelhřimovských Městských sadech v blízkosti dětského hřiště, u rybníka Stráž nebo u autobusového nádraží.
Kraj Vysočina ve spolupráci s Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem a zemí Dolní Rakousko vytvořil projekt, který podporuje přeshraniční spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje. Mapa, která je průběžně aktualizována, upozorňuje na projekty, které nejen vzdělávají, ale mohou i inspirovat.

Právě tyto dvě aktivity Hodiny H už jsou na mapě zaneseny. „Zástupci Kraje Vysočina nám zavolali, že do mapy vybrali piano a knihobudky a zdali s tím souhlasíme,“ informovala Eva Havlíčková z Hodiny H o tom, jak se dva pelhřimovské projekty ocitly na mapě.

Piano i knihobudky už jsou na mapě znázorněny a každé takto vyznačené místo je opatřeno stručným dvojjazyčným popisem, v češtině a němčině, vzhledem k přeshraničnímu dopadu realizovaného projektu.

Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny do různých kategorií dle zaměření. „Pelhřimovské piano i knihobudky jsou zařazeny do kategorie týkající se vzdělávání a výchovy,“ upřesnila Eva Havlíčková.

Síť knihobudek se do budoucna ještě rozroste. „Mladí si na Fóru mládeže Kraje Vysočina zažádali o další mini-knihovny. Díky jejich iniciativě tak vzniknou další dvě knihobudky se stejnou myšlenkou. Tentokrát už ne přímo v Pelhřimově, ale v některé z obcí na Pelhřimovsku,“ uzavřela Eva Havlíčková.