„Jednou mě napadla myšlenka nějakou takovou sakrální stavbu postavit. S kamarádem myslivcem Jaroslavem Vošickým, který to se mnou sdílel, jsme věděli, že v mysliveckém spolku tento nápad neprosadíme. Rozhodli jsme se proto, že kapli postavíme sami, avšak pod hlavičkou mysliveckého spolku svatého Huberta,“ řekl Jan Štola, předseda kulturně propagační komise Českomoravské myslivecké jednoty Pelhřimov.

Pozemek pro stavbu zmíněné kaple poskytly Lesy České republiky. „To mě mile překvapilo. Na druhou stranu, čí je pozemek, tak toho je i stavba. Lesy ale slíbily, že se o kapli postarají. A já vím, že to umí,“ doplnil Jan Štola.

Kaplička moderního stylu leží na turistické trase, kde bude navíc v blízké době otevřená nová turistická stezka. „I právě díky tomuto faktu bych řekl, že kaple bude dost navštěvovaná,“ přemítal Štola.

Stavba kaple trvala zhruba dva měsíce. „Se stavbou jsme začali koncem května. Určité práce jsem zadal většinou fyzickým osobám. Buď jsme se domluvili na určité ceně, anebo práci na kapličce udělali jako sponzorský dar. Tito dárci, kterým moc děkuji, pak budou v kapli zapsáni na speciální desce,“ prozradil Štola.

Takzvanou stavbu na zelené louce si budou moci zanedlouho prohlédnout i zájemci z řad veřejnosti. V sobotu 25. srpna se totiž uskuteční její slavnostní svěcení. „Mši odslouží a kapličku vysvětí želivský opat Jáchym Jaroslav Šimek. V rámci sobotní akce také vystoupí Lovecké trio z Prahy a želivský opat se mimo jiné postará i o vsuvku, která se bude týkat myslivecké etiky,“ nastínil Štola blížící se akci.

V rámci budování opravili zmínění myslivci také příjezdovou cestu ke kapli. „Teď na vysvěcení bude parkoviště na poli. Potom už bude možnost zaparkovat podél silnice a dojít ke kapli pěšky. Od silnice je to zhruba dvě stě metrů,“ informoval jeden z myslivců.

Tuto novostavbu, která teď zdobí okolí Petrovska, projektoval Jiří Zenáhlík. „Zatím nevím, na kolik stavba vyšla. Řekl bych, že se částka bude pohybovat mezi 200 a 250 tisíci korunami,“ odhadoval Jan Štola.

Dodal také, že u kapličky svatého Huberta v Petrovsku plánuje zjara uspořádat otevření lovecké sezony.