Z rozhlasu vyhrávaly koledy a kolem páté odpolední se začala náves plnit mladými nedočkavci. Pro ně měla místní tělovýchovná jednota ve spolupráci s hasičským sborem, sponzory a městem Humpolec připravenou tradiční nadílku. Již po šesté tedy zahráli koledy žáci Humpolecké základní umělecké školy koledy a vánoční mužíci nadělovali dárkové balíčky spoustě dětí z Petrovic i okolních vesnic. Zkrátka samozřejmě nepřišli ani děti z humpoleckého dětského domova. Oči mladých koledníků se pak nejvíce rozzářily při závěrečném ohňostroji.